مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۶۵ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
آلومینیم، واقعیات راهکار توسعهاکبر ساریخانی ، هاله عزیزی و بهزاد تخم چیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
آشکارسازی دولومیت های ماسه ای آهن دار مرتبط با کانی سازی سرب و روی به روش تحلیل مولفه های اصلی داده های ماهواره ای TMرضا قائدرحمتی، نادر فتحیان پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
Mineral chemistry of index minerals and their implications in the genesis of the baba Ali magnetite skarn deposite, western Iran.Dr. Hassan zamaninan, Dr.Amir Pazoki, Sayed ArefAlavi,سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
Load transfer in bolt bendingHossein Jalalifar ,Naj Azizسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
Depth estimation of gravity anomalies using Artificial Neural NetworksAlireza Hajian, Vahid Ebrahimzadeh Ardestani, Zahra Ziaeeسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران