مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۶۵ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مقایسه اقتصادی روشهای استخراج روباز و زیرزمینی در کانسار سنگ آهن سه چاهون(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
مقایسه بهینه سازی پیشروی ها بر اساس کمینه کردن باطله به ماده معدنی و بیشینه کردنNPVنجات فلاحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
ملاحظات ژئوتکنیکی درطراحی اولیه کاواک معدن آهن شماره ۳ گل گهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
نقد و اصلاح محیط معادل پیشنهادی سیتارام در تخمین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگعبالهادی قزوینیان و مهدی باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نقش مدیریت مواد زائد در افزایش سوددهی و کاهش اثرات زیان بار کارخانجات تغلیظ مجتمع مس سرچشمهعلیرضا غفوری راینی ، صمد بنیسی و علی ملا حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران