مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۹ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کشاورزی پایدار و مدیریت منابع زیستی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاهش فروشویی آنتیموان از خاکستر کف کوره های سوزاننده زباله جامد شهری با افزود کانیهای جاذب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد مورفولوژی مخروط افکنه ها در شناسایی گسلهای جنبا (مطالعه موردی گسل طبس)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد مدل هیدرولوژیکی GIS در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی برآورد ظرفیت حوزه آبریز زهره)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد سنجش از دور در تحلیل ساختارهای شکننده ارتفاعات شمال شرق رفسنجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد تکنیکها تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب رودخانه، مطالعه موردی رودخانه کر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد آنالیز و مدل سازی استوکاستیک (ناقاطع) در خلال مطالعات جامع ویژگی های مخزن گازی گنبدلی (مرز ایران و ترکمنستان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد GIS در نقشه برداری از تنوع زیستی میکروبی در محیط های آبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد GIS (ARC VIEW) در بررسی های- ژئومورفولوژیکی لسهای منطقه آق بند استان گلستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد GEOSTATISTICAL- ANALYSE در تهیه مدلهای رقومی ارتفاعی (DEM) و نقشه های توپوگرافی (مطالعه موردی منطقه شهر میانه)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
ویژگی مشترک گسلهای لرزه ای زاگرس با گسل سان آندریاس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
نگاهی ویژه به معادن خاک نسوز در شمال استان فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
نقدی بر برنامه توسعه چهارم کشور در زمینه محیط زیست(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
مکانیزم تشکیل و به وجود آمدن روانابهای سطحی و ضرورت مدیریت مهار کردن روانابها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
مورفو تکتونیک گسل اشتهارد (غرب استان تهران- منطقه اشتهارد)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
مقایسه زمین شناسی اقتصادی اندیس های کانسار آهن همه کسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
معرفی و کاربرد فناوری نانو در زمین شناسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
معرفی سازه های حفاظتی فعال و غیر فعال و مقابله با ریزش سنگ در دامنه های ناپایدار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
معرفی اندیس نیکل در افیولیتهای ناحیه هرسین استان کرمانشاه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
مطالعه واکنشهای ردوکس و غیر آن در تبدیل کانی مگنتیت به هماتیت در اعماق معادن آهن غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست