مقالات

نمایش ۴۱ تا ۴۶ مورد از کل ۴۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بازسازی شهر گلباف و پیامدهای آن (ارزیابی بازسازی شهر پس از زلزله)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
ایمنی مناطق شهری در برابر خطرات زلزله (ارائه ضوابط و راهبردهایی درزمینه برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، طراحی ساختمان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
الگوی برنامه ریزی اجرایی مقابله با بحران ناشی از زلزله در شهرها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
استفاده میکرورترمور در پهنه بندی لرزه ای شمال کشور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
ارزیابی مقاومت، تقویت و بازسازی ساختمانها در مناطق آسیب دیده از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
اختلالات روانی ناشی از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله