مقالات

نمایش ۲۱ تا ۲۱ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ارزیابی توده های نفوذی نفلین سینیتی آذربایجان بعنوان ماده اولیه تولید آلومیناجمشید افتخارنژاد- علیرضا باباییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین گردهمائی علوم زمین