مقالات

نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربرد نانوذرات آهن، آهن - نیکل و آهن - پالادیوم در پاکسازی آلاینده های زیست محیطی آب های زیرزمینیشهریار عامری-کاووس میرعباس زاده- فائزه فلسفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
حذف رنگ زرد بازی ۲ از آبهای آلوده توسط جذب سطحی بر روی کربن فعال گرانوله با استفاده از سیستم اندازه گیری پیوستهسهیل عابر-نظام الدین دانشور- فیروزه حدادی اسفهلانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
خطرات، ریسک ها و سم شناسی نانوذراتجواد ملکوتی خواه- قاسم عموعابدینی-داوود ایرانشاهی-سیداحمد مرتضویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
سنتز مشتقات بنزوتریازول به عنوان جاذب UV و بررسی نقش آنها در کاهش آلودگی محیط زیستفاطمه اسکندری-نادر زبرجد-غلامرضا نبی بیدهندی-محمدرضا طالعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
شناسایی و بررسی منابع مهم آلاینده آب در استان قزوینزهرا غنوی- سیاوش رضازادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
شناسایی ، طبقه بندی ومدیریت پسماندها و مواد شیمیایی در پتروشیمی غدیر در عسلویه بر اساس RCRA وکنوانسیون بازلاعظم نامداریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
طراحی و وزن دهی مدل مکانیابی زیست محیطی سدهای باطله با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل سلسله مراتبیمرتضی سعیدی فرد-مریم کیانی صدرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
عوامل بیولوژیکی رودخانه کارون متاثر از زمین های کشاورزی (محدوده مورد مطالعه : رودخانه کارون در محدوده شهرستان اهواز)شادی مرعشی- پریوش موبد- نعمت اله جعفرزاده حقیقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت محیط زیستعلی کلانتری اسکوییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
کارایی سیستم USBF در تصفیه فاضلاب صنایع قندیمریم احمدی-حسین گنجی دوست- بیتا آیتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
کمینه سازی مصرف آب و تولید فاضلاب در صنعتشاهین محمدنژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
فعالیت آنزیم إتوکسی اُ دی إتیلاز در ماهی گل خورک بعنوان نشانگری برای آلودگی به هیدروکربنهای نفتی در خور هاو جنگل های حرامهدی محمدی- سیتی خدیجه داوودسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
فرآیندهای بیولوژیکی تشکیل Histosols در دشت آسپاس استان فارسناصر مهردادی- مهرداد احمدی- علی ابطحی- فرهاد خرمالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
فلزات سنگین فاضلابهای صنعتیزهرا طالب زاده-محسن شهریاری-حسن مهدیزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
(SRT) در زمانهای مختلف عمر لجن SBR بررسی بازدهی سیستمهومن حاجی آبادی- سیدمحمدرضا علوی مقدم- سیدحسین هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
بررسی اثرات سمیت دیازینون بر برخی پارامترهای هماتولوژیکی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) در رودخانه سفیدرودزهرا پاداش برمچی-علیرضا صفاهیه-محمود بهمنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
برآورد حجم فاضلابهای صنعتی:ارائه روش و مطالعه موردیعلی دهنوئی ] - دانشجوی دکترای مهندسی عمران، مهندسی محیط زیستسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست