مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
عملکرد لرزه ای قاب مهاربندی شده CBF همراه با میراگر جاری شونده و مقایسه آن با بادبندهای بدون میراگراسمعیل تیموری-موسی تیموری یانه سری-محمدرضا خطیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
تاثیر تغییرات فولاد طولی ستون بر مشخصه های پاسخ لرزه ای قاب های بتن مسلحاصغر وطنی اسکویی-علی خوشه چرخسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی نقش GIS و عکسهای هوایی در مدیریت بحرانپیمان اسکافیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی آسیب پذیری لرزه ای قابهای خمشی فولادهای با اتصالات نیمه صلبجواد سلاجقه-عادل غفاری-علی فخرالدینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
طراحی قاب های بتن مسلح با استفاده از روش طراحی بر اساس تغییر مکان مستقیمجواد سلاجقه-علی فخرالدینی-عادل غفاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سیمان آمیخته با خاکستر پوسته برنج و مقایسه آن با بتن حاوی پوزولان معدنی و نمونه شاهدحامد احمدی مقدم -آذر مرشدی-ماندانا ندیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
تعیین ضریب طول موثر ستونها در قابها با اتصالات نیمه صلب و مهاربندی جزئیحامد صفاری-الهه امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
تاثیر مخازن سدها در ایجاد زمین لرزه های القائیحامد صفاری-وحید وحدتی زاده-مرتضی مهدوی فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
تقویت دیوارهای URM با نوارهای CFRPحسین انتظاری زارچ-محمدعلی دشتی رحمت آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
رفتار مکانیکی استوانه های بتنی پوشیده شده با مواد CFRP تحت بار فشاری محوریحسین انتظاری زارچ-محمدعلی دشتی رحمت آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی اثر زلزله بر روی فلوم کانال دشت عباس در دو حالت پر و خالیحسین زارع دهدشت-احسان زارع دهدشت-فرشید مصباحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی اثر اندرکنش قاب خمشی و مهاربند هم محور در ساختمانهای فولادی بلند و نحوه کاهش آنحمید مظاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی اجرای تونل های مترو در خاکهای فروریزشی (مطالعه موردی: احداث تونل مترو کرمان)رضا رحمان نژاد-محمدعلی ابراهیمی-مهناز جهانیار مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
شواهد تکتونیک فعال در امتداد گسل جوان زاگرس (MZRF)سیامک بهاروند-مصطفی یوسف زاده -کبری میربیک سبزواری-حجت اله میرزاوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی خصوصیات خمشی کامپوزیتهای سیمانی تقویت شده با الیاف چوبیسیدحسین قاسمی پور-سهیلا بابائی فر -محمد طلائی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
روشی برای ارزیابی شناژبندی در سازه های مصالح بناییسیدمهدی قریشیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی تاثیر دیوارهای برشی فولادی در تقویت ساختمانهای موجودشاهین آتش بند-فریبرز ناطق الهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های شهر دورودعبدالرضا آسترکی-فائزه فلاحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی تاثیر زاویه میل بر رفتار لرزه ای ریز شمع فولادیعلی خوشه چرخ-ساسان معتقد-محمدرضا فلاحتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی عملکرد شبکه ابرسانی شهر بم در هنگام وقوع زلزلهعلیرضا بهزادی-امین صدیق پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان