مقالات

نمایش ۴۸۱ تا ۴۹۲ مورد از کل ۴۹۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
اولین گزارش از محفظه تخم ماهی های شمیرا ( Chimaerotheca ) از تریاس پیشین ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ویژگیهای پتروفیزیکی مخزن بنگستان میدان نفتی کیلورکریمعلیزاده بهرام قلاوند هرمز میرزامحمد فراهانی آرمینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پتانسیل شیمیایی آنورتیت عاملی برای تمرکزهای کرومیتی در مجموعه های الترامافیک ـ مافیکمسیب سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
داده‌های میکروپروب کلینوپیروکسن و اسپینل راهکاری جهت تحلیل جایگاه تکتونوماگمائی بازالتهای کرمانشاهاحمدی، مجتبی؛ ولی‌زاده، محمدولی؛ حسن‌زاده، جمشیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
انتخاب ترکیب بهینه گلهای حفاری پایه آبی جهت کاهش آسیب شیمیایی به مخزنمهدی عاقبتی ، محمد رنجبر و رضا یونسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تئوری وارون سازی به روش sparse spikeمصطفی گنجیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثرات الکترومغناطیسی مرتبط با زمین لرزه هاشاهرخ پوربیرانوند، نصرالله کمالیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی فرسایش خندقی در منطقه ارمند چهارمحال و بختیاریمحمد نکوئی مهر ، مسعود گودرزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تخمین تخلخل بر اساس تلفیق داده های ژئوفیزیکی، پتروفیزیکی و اطلاعات زمین شناسی در میدان نفتی رشادت - حوضه خلیج فارسسیدحسام الدین کاظمینی، علی چهرازی، محمّد رضا یوسف پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد لاگ انحراف سرعت در ارزیابی مخزنی سازند کنگان، میدان پارس جنوبیپیمان بازوند، محمد­رضا رضایی، دینیار اشیدری، جعفر آلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ژئوشیمیایی بیومارکرهای نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مارونبهرام علیزاده- بهمن مبینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی و دگرسانی گرمابی در کانسار سرب و روی عمارت، اراکعلیرضا کریم زاده ثمرین -عبدالمجید یعقوب پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین