مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۹۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بارزسازی واحدهای سنگی و پوشش گیاهی به روش نسبت گیری باند جذب نسبی بر روی داده های استر در جنوب غرب اردستان، اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد داده های تصویری ASTER وروش تخمین ریاضی در تشخیص سیانوباکتریهای پوسته زیستی خاک، منطقه چادرملو، ایران مرکزی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی توزیع فرکتالی بی هنجاری های ژئوشیمیایی در ناحیه شرف آباد- هیزه جان (آذربایجان شرقی)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
سنجش از دور فراطیفی پلی­مورف­های آلومینوسیلیکات (Al۲SiO۵) با استفاده از طیف­سنجField Spec® ۳(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بارزسازی ساختار های خطی دشت ارژن فارس با استفاده از تصاویر ماهواره ای spot(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
الگوسازی فازی-فرکتالی،روشی نوین برای شناسایی مناطق امیدبخش معدنی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تهیه نقشه پتانسیل مطلوب منابع زمین گرمائی منطقه سبلان با استفاده از روش وزنهای نشانگر (WofE) در محیط GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ریخت زمین ساخت ناحیه افیولیتی سبزوار توسط سنجش از دور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه عمق منحنی هم دمای کوری در ایران با استفاده از طیف دامنه داده های مغناطیس هوایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ادامه ی فروسوی پایدار داده ھای گرانی با استفاده از روش تکرار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارائه نرم ­افزاری جهت محاسبه مقاومت­ویژه- عمق داده­های الکترومغناطیس هوابرد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش‌های زاویه تیلت، سیگنال تحلیلی و گرادیان برای تفسیر آنومالیهای مغناطیسی درح(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه تراوایی و تعیین رابطه آن با نشانگرهای لرزه­ای مربوط به شکستگی­های موجود در سنگ مخزن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات زمین شناسی دریایی تنگه خوران با نگاه ویژه به اشکال بستر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی روش­های مختلف جداسازی آنومالی­های میدان پتانسیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ایجاد تعادل در تصاویر میدان پتانسیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی موقعیت و عمق کانی‌سازی در منطقه مروست با استفاده از تفسیر داده‌های مغناطیسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی محل مخزن هیدروکربور با استفاده از توزیع زمان – فرکانس به روش SPWV(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مدل سازی معکوس داده­های سونداژ الکتریکی قائم با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی دو بعدی داده‌های مگنتوتلوریک منطقه زمین گرمایی سبلان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین