مقالات

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۴۹۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی کیفیت آب رودخانه کارون محدوده اهواز توسط تصاویر بهنگام هایپریون(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی محیط های کانه زایی اورانیوم بوسیله پردازش تصاویر ASTER در حوضه همدان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
اکتشاف کانسارهای گرمابی سرب-‌‌روی و مس در بلوک طبس-لوت به روش(Index Overlay)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تخمین دمای سطحی بازالت گندم بریان کرمان با استفاده از تصاویر فروسرخ حرارتی لندست(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی غنی ­شدگی عناصر سمی سطوح آب زیرزمینی با تکیه بر تحلیل مولفه­های مستقل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
هیدروژئوشیمی و بالینولوژی چشمه آبگرم گوگردی گرو (شهر دالکی)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پتانسیل انحلال پی صفه تخت جمشید بدلیل پیشروی تیپ آب کلروره(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی امکان فرار آب به خارج از خلیج فارس از طریق گسل قطر-کازرون(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد نسبت کلراید/بروماید در شناسایی منبع شوری آب زیرزمینی: دشت لنجانات اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی شاخص ناهمگنی آبخوان­های آبرفتی و آبرفتی - آهکی­ دشت ذهاب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی روش SGR در برآورد خطر پذیری تونل انتقال آب کرج از نقطه نظر نفوذ آب زیرزمینی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پیش‌بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت قروه با استفاده از شبکه عصبی-موجکی و مقایسه آن با مدل عددی MODFLOW(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
اصلاح روش پهنه بندی فرونشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت قره­بلاغ فسا)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی توسعه تخلخل در مناطق کارستی با استفاده از روشهای زمین آمار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تأثیر مشخصات بافتی بر مقاومت فشاری تک محوری سنگ­ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی پارامترهای تغییر شکل آبرفتهای مسیر تونل شهید صیاد شیرازی با استفاده از آزمایش پرسیومتری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تهیه مدل سه بعدی سطوح ناپیوستگی سنگ با استفاده از روش فتوگرامتری رقمی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی مهندسی پی ­سنگ سدصیدون با استفاده از طبقه­بندی DMR(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پیش‌بینی پارامترهای تحکیم از طریق حدود اتربرگ با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش های استان گلستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین