مقالات

نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۴۹۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بارزسازی واحدهای سنگی و پوشش گیاهی به روش نسبت گیری باند جذب نسبی بر روی داده های استر در جنوب غرب اردستان، اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی دگرسانی های ناحیه پس قلعه به کمک داده های ماهواره ای ASTER(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات ژئوشیمیایی، کانی ­شناسی و مشخص­نمودن مناطق کانه­ سازی در منطقه تاریک­دره (تربت­جام) با استفاده از داده­های چندطیفی (multispectral) دورسنجی (RS)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تفکیک دگرسانی‌های گرمابی با تصاویر استر در چهارگوش مختاران (شرق ایران)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
برآورد گسیل ندگی شمال شرق کرمان با استفاده از شاخص پوشش گیاهی و تصاویر حرارتی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه رده ­بندی زیر پیکسلی و تمام پیکسلی برای تفکیک رس و کربنات مارن با استفاده از داده های استر ؛ مطالعه موردی مقطع تیپ سازند میشان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی نواحی امید بخش طلای اپی ترمال درمنطقه طارم سفلی با استفاده از روش Index Overlay))(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
رابطه آب­های نشتی از رودخانه ششپیر با آبخوان کارستی مجاور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی علل کاهش آبدهی سراب نیلوفر در کرمانشاه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی عوارض کارستی در منطقه مرتفع سپیدار (استان کهگیلویه و بویراحمد)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مکانیابی مناطق مناسب تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با استفاده از مطالعات ژئوالکتریکی (کوهدشت- لرستان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی فرم و الگوی کانال رودخانه سیمینه­ رود (استان همدان) با استفاده از GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تأثیر عوامل مختلف در توسعه کارست پهنه­ های کارستی زاگرس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پهنه بندی استعداد آلودگی آبخوان ایرانشهر با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و مقایسه هیدروژئولوژی چشمه های کارستی معرف در استان چهارمحال و بختیاری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی منشاء شوری منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت زیرراه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
رفتارهیدروشیمیائی غیر قابل انتظار بخشی از سازند کارستی سروک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تشکیل و تخریب مخروط های تراورتنی در منطقه ی تخت سلیمان از دیدگاه ژئومورفولوژی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پیش‌بینی مکانی تراز هیدرولیکی با استفاده از پارامترهای هدایت هیدرولیکی، D۳۰ و D۶۰ در محدوده خطوط ۱ و۲ مترو شهر تبریز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد سری های زمانی در مدل سازی سطح آب زیرزمینی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین