مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
آشنایی با هندسه فراکتال (Fractal Geometry) و کاربردهای آن در علوم زمیناحمد - مشکانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
اثر درصد کربنات کلسیم بر ویژگیهای ژئو تکنیکی سنگهای مارنی سازند آب تلخ در ساختگاه سد دوستی سرخسماشاءالله خامه چیان- محمد رضا نیکودل - حامد رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
اثر میدانهای بزرگ نئو استرس (Neo-Stress) در زایش مورفوتکتونیک کششیبهنام- اویسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی طرح تغذیه مصنوعی دریان چای (کبوتر علی چای) دشت شبستر از دیدگاه طراحیحبیب شمسی - نصرالله کلانتریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از دور سنجی به منظور بررسی ناهمگنی های ساختاری در زون زاگرس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از دور سنجی به منظور بررسی ناهمگنی های ساختاری در زون زاگرسحمید رحمانی - کاظم رنگزن- نصرالله کلانتریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
اقتباس مدت زمان میوسن از تجزیه و تحلیل رسوبگذاری و چینه نگاری چرخه ای: مثالی گویا از نادرستی سن های پرتو سنجیمنوچهر پدرامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
انحلال پذیری و گسترش ناپیوستگی ها در توده سنگ های آهکی محل سد شهید عباسپورمحمد حسین قبادی - محمد رجب پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
برآورد میزان تغذیه آب زیرزمینی از یون کلریدنصرالله -کلانتریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثر جهت پذیری در جنبش شدید زمین در زمین لرزه ۱۷ اوت ۱۹۹۹ گولچوک ترکیهمهدی - زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی امکان برازش مدل تجربی PSIAC برآورد فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز فاقد آمار با استفاده از سنجش از دور (R.S) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)احمد مختاری- سادات فیض نیا- حسن احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تاثیر طرح تغذیه مصنوعی دریان چای و دریاچه ارومیه بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت شبسترداوود صمدی- منوچهر چیت سازانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ریز ساختاری گابروهای میلونیتی شمال خوی (آذربایجان غربی) و کاربرد آن در زونهای برشیحسن عزیزی- حسین معین وزیری- محمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ساختمانهای بزرگ مقیاس مجموعه دگرگونی سورسات (شاهین دژ)عباس قاسمی- محسن پورکرمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی کاربرد پرتو لیزر در عمر سنجیمحمدرضا - جلالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی نتایج حاصل از مطالعات ریخت زمین ساخت و ارتباط آن با الگوی ساختاری منطقه جنوب غربی قاینابراهیم غلامی- میر علی اکبر نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی هاله دگرگونی مجاورتی بروجرد بااستفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای لندست ۵همایون صفایی- محمدحسین شهسواریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی وضعیت رسوبگذاری حوزه سد زاینده رودمسعود - گودرزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی وضعیت لرزه زمین ساختی و ساز و کار زمین لرزه های ناحیه لوت و زاگرسنسرین امیرمطلبی- محمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسیهای استانی، روشی نوین برای بررسی زمین شناسی اقتصادی و پتانسیل های معدنی با بهره گیری از GIS«استان سمنان به عنوان الگوی مطالعاتی»مانا- رحیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین