مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
سنگ نگاری، ژئو شیمی و پترولوژی توده های نفوذی جنوب غرب اردکانجواد قانعی اردکانی-علی درویش زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
سیلیسی شدن انتخابی پوسته بازوپایان در سنگ های آهکی پالئوزوئیک در منطقه آوجسعید خدابخش- حسن محسنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
سیمان های دریایی سازند دلیچایرسول اخرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
شکستگی در سازند خوف میدان سلمان و تاثیر آن بر روی تراواییعلی اصغر تقوی- محمدرضا رضایی- سیدعلی معلمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
شناسایی کمپلکس دگرگونی و ماگمایی منطقه بروجرد با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ایهمایون صفایی- محمد حسین شهسواریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
طراحی شبکه بهینه اکتشافی (حفاری) در محدوده کانسار ایلمنیت- آپاتیت قره آغاج ارومیهعلی امامعلی پور- فرامرز صحرایی- جعفر عبدالهی شریفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
طرح مفهوم جدبد مراحل شور شدن یک حوضه آبریز با ساتفاده از داده های سنی و املاح آب زیرزمینی حوضهغلام عباس کاظمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
فرامینیفرهای سازند مبارک (کربونیفر زیرین): زون بندی زیستی و ارتباط رخساره ایحسین مصدق- علی میثمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کائولن زنوز- نگرشی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کاربردهای صنعتیخسرو ابراهیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد ایزوتوپ های هیدروژن، اکسیژن، و استرونسیم در مطالعات آبهای سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز با کینباه (Buckinbah) در شرق استرالیاغلام عباس کاظمی- حسین مهدی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد بیلان جزء به جزء در کالیباسیون مدل ریاضی و برآورد ضریب ذخیره آبخوان دشت زنجانحمیدرضا کوهستان نجفی- حمیدرضا ناصریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی، EDA، در تهیه نقشه های ژئوشیمیایی در شرق ایرانمحمد شیواسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد روش لرزه ای شکست مرزی در تعیین لایه پنهانمحمد حیدری-محمد علی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد روش های زیخت زمین ساختی در تحلیل ساختاری تاقدیس سبز پوشانسید احمد علوی- ساراعبادیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد فرکتال در حل مسائل گسل قطر- کازرون جنوب غرب ایرانمهناز ندائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کانسار آنتیموان- آرسنیک- طلای داشکسن و ویژگیهای زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمیایی آنمجید قادری- محمدهاشم امامی- ابراهیم راستاد-شجاع الدین نیرومندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کانی شناسی، زمین شیمی و زمین دماسنجی کانسار طلای رگه ای باغوفرید مر- عطا شاکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز احتمالی کانسار سرب و روی عمارت، اراکعلیرضاکریم زاده ثمرین- عبدالمجید یعقوب پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کنترل کننده های ساختاری در دگرسانی سنگ های واقع در پهنه برشی بوشادمحمد حسن زرین کوب-محمد مهدی خطیبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
گرانیت میلیونیت های سنوزوئیک یا گنیس های پر کامبرین در شمال خوی؟عبدالمجید یعقوب پور- محمد محجل- حسین عزیزی- حسین معین وزیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران