مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی نهشته های احتمالی عمقی و سطح فرسایش کانسار انرد اهرصولت عطالو- عبدالمجید یعقوب پور- محمود مهرپرتوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه ژئو شیمی، ژئو کرونولوژی و سنگ نگاری جزیره اسلامیعباس مرادیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زمان گسترش و منشاء رنگدانه های رنگی در سازند قرمز بالایی، ایران مرکزیعبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه رسوب شناسی و عوامل زمین شناسی موثر در بار رسوبی رودخانه پلرود، استان گیلانعبدالحسین امینی- کاظم شهبانی گورچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نتایج حاصل از داده های مایکروپروب هورنبلند در تونالیت های جنوب زفرقندعبدالرزاق جباری- رضا لطیفی- محمود خلیلی- منصور گورنگ- محمد علی مکی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
توالی تشکیل کانی ها و انواع رخداد طلا در منطقه کوه زر تربت حیدریهعبدالمجید یعقوب پور- شهریار شهبازیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
گرانیت میلیونیت های سنوزوئیک یا گنیس های پر کامبرین در شمال خوی؟عبدالمجید یعقوب پور- محمد محجل- حسین عزیزی- حسین معین وزیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه مقدماتی کانسار آهن آنومالی شمالی، بافق، یزدعبدالمجید یعقوب پور- محمدرضا محوی- رسول سپهری رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ارائه برنامه رایانه ای برای بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگیعبدالهادی قزوینیان- مهدی حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل گوه ای تونل انحراف آب سد تبارک ابادعبدالهادی قزوینیان- مهدی حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی عدم قطعیت ها در مدلسازی آبهای زیرزمینیعبدالوحیدآغاسی-حمیدرضاناصری-سینا نصوحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی علل تغییرات هیدروشیمیایی منابع آب در تاقدیس کارستی راوندیعزت ا.. رئیسی- مجید کمالی- محمد زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زمین ریخت شناسی کمی در حوضه های آبریز سازند پابده- گورپی در منطقه سپیدان فارسعزت ا... رئیسی- سیامک محمودی سیوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه خارپوسان سازند آبدراز در منطاق شرق حوضه کپه داغعلی اصغر آریایی- محمد وحیدی نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
شکستگی در سازند خوف میدان سلمان و تاثیر آن بر روی تراواییعلی اصغر تقوی- محمدرضا رضایی- سیدعلی معلمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعیین گروه های سنگی جهت ارزیابی کیفیت مخزنی سازند کنگان در میدان سلمان واقع در خلیج فارسعلی اصغر تقوی- محمدرضا رضایی-سیدعلی معلمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی شواهد اختلاط (دو رگه شدن) و آلایش ماگمنایی در مجموعه پلوتونیک الوندعلی اصغر سپاهی گرو- حسین معین وزیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
دگرسانی و کانی سازی سوپروژن در کانسار مس پورفیری سونگون (شمال غرب اهر)علی اصغر کلاگریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بحثی در مورد منشاء و محیط زمین ساختی گرانیتوئیدهای ایران با تکیه بر مثالهایی از محور سنندج- سیرجانعلی اکبر بهاری فر- حسین معین وزیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
طراحی شبکه بهینه اکتشافی (حفاری) در محدوده کانسار ایلمنیت- آپاتیت قره آغاج ارومیهعلی امامعلی پور- فرامرز صحرایی- جعفر عبدالهی شریفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران