مقالات

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعه آستراکودهای سازند آب‌تلخ در برش الگوحسن نریمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
معرفی ایکنوفسیلهای جدید از سازند سلطانیه در برش الگوعلی اصغر ثیاب قدسی- بهاالدین حمدی- محمدحسین آدابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بایو¬استراتیگرافی بخش فوقانی سازند آیتامیر بر مبنایفاطمه هادوی و هدی موسی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بایواستراتیگرافی سازند های آسماری تا سروک در چاهمحمد سعید شریعت زاده - محمد قویدل سیوکی - علی میثمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بایواستراتیگرافی سکانس رسوبی حفاری شده در چاه دانان – ۱ واقع در دزفول شمالی، جنوب ایرانمهرناز عظیما - محمدقویدل سیوکی- سیدعلی آقانباتی<br>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بایواستراتیگرافی سکانس رسوبی حفــــــاری شده در چاه چشمه خوش -۶ واقع در دزفول شمالی ، جنوب ایرانافسونگر فراست – محمدقویدل سیوکی- سیدعلی آقانباتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
لیتواستراتیگرافی سازند الیکا در منطقه ری آباد( البرز شرقی)رضا ‌سلامتی- سیدعلی‌آقانباتی- عبدالله سعیدی- محمودرضا مجیدی فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
روشهای بهینه سازی پارامتر مکان با تاکیدی بر روش HDCشادی طباطبایی میر، محمد رضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
لرزه خیزی و لرزه زمینساخت ناحیه ماکو با تاکیدیآذر رضائی، محمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی لرزه خیزی استان کرمانشاهحمید رضا لطیفی خوراسگانی ، محمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
خصوصیات زمین لرزه های هندوکشنادیا طاهرنیا، محمدرضا قیطانچی.سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
لرزه زمینساخت شمال غرب ایران با تأکیدی بر مطالعه خردمحمد رضا قیطانچی و الهام شعبانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تحلیل زمین‌لرزه سال ۱۹۸۵ گرگانمحمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ساخت بانک اطلاعاتی آن‌لاین شبکه لرزه‌نگاری ایران موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانعبدالرضا قدس، لیلا باقری و نوربخش میرزاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی مورفوتکتونیک جنوب کوه شاهلرا در گردنه ُرخ مسیرتونل آبرسانی از کوهرنگ به زاینده روداحمدی،اکبر - فرهودی، قدرت ا... - حاجی آقا محسنی، جاویدانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی ویژگیهای دینامیکی زمین لرزه های ۱۷ آگوست و ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹ ترکیهفتانه تقی زاده فرهمند – نرگس افسری – دکتر محمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
برآورد خطر و پهنه¬بندی زمینلرزه¬ای گستره شرق ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تحلیل خطرلرزه ای منطقه اسفیدان بجنورد به روش احتمالاتیمحمد آبدیده - منوچهر قرشیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بازنگری ویژگیهای لرزه خیزی زاگرس براساس داده های دور لرزه ایپرستو مصطفی خانی - یوسف ستارزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مهاجرت قطعات گسلی در پهنه های امتدادلغزسیدسعیدالرضااسلامی، ، محمدمهدی خطیبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین