مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) درمطالعات منابع آب (مطالعه موردی : حوزه آبریز سد مخزنی کالپوش شاهرود )علی عرفانی آگاهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پهنه بندی خطر زمین لغزشکورش شیرانی ، مسعود گودرزی ، جعفر غیومیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
‌معرفی اندیس طلا و نقره اناران بر اساس شناسائی وبارزسازی نواحی دگرسانی‌هیدروترمالی‌در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰مختارانناصر نعیمی‌ قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ارائه الگوی اکتشافی از روی تصاویر ماهواره‌ای لندست (TM)و طراحی سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور ارائه نقشه پتانسیل‌یابی سنگهای ساختمانی گروه آهکی آذربایجانشرقیرضا فلاحت ، یوسف شرقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تکنیک های مدل سازی درمحیط GIS جهت تعیین محدوده های پتانسیل دار معدنی مس وطلا (مطالعه موردی زون اکتشافی میانه)ناظمه اشرفیان فر، مریم عرفاتی، سیده رقیه موسوی، پانته آگیاهچی، شیدا اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد GIS در مکان‌یابی محل دفن مواد زائد جامد شهر مشهدمحمد غفوری، غلامرضا لشگری پور، اعظم قزی، حسن محمدی گلستانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
شناسایی نواحی امید بخش معدنی مس-طلای پرفیری وطلای اپی ترمال زون طارم با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات درمحیط GISسیده رقیه موسوی ،پانته آ گیاهچی ، ناظمه اشرفیان فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بکارگیری تکنیکهای سنجش ازدور و GIS در بررسی نقش عوامل ساختاری، لیتولوژیکی و توپوگرافی در رخنمون چشمه های تاقدیس کارستی پابده – لالی درشمال شرق خوزستانرنگزن،کاظم- آبشیرینی، احسان- چرچی، عباسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد مطالعات دورسنجی در بارزسازی رخنمونهای اکسید آهن و لاتریت شرق خوزستان(منطقه دهدشت) با استفاده از روش کروستارنگزن،کاظم ، مهرابی،علی، زراسوندی،علیرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بارزسازی وشناسایی دشت سرهای محور شمالی پلایای گاوخونی با تصاویر ماهواره ای لندستعبدالله سیفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بارزسازی رخنمونهای رسی از طریق تحلیل و ترکیب مولفه های اصلی بر روی دادهای ETM+در شمال خوافمهسا شهبازی‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تاثیر زمین لرزه و زمین لغزش و پیامدهای زیست محیطی آن بر منطقه خرو با استفاده از پردازش داده ماهواره ETM+مهسا شهبازی‌ ، جمال روشن روانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
جایگاه مدل داده در کاهش مشکلات پیاده سازی GIS در نقشه های زمین شناسی ایرانبهنام محمودیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
لزوم تدوین مدل داده GIS عوارض زمین شناسی با هدف انطباق زیر ساخت داده های مکانی ملی با تجارب جهانیمژگان زارعی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مزایای استفاده از مدلسازی GIS در اکتشاف مواد معدنیمحمد صادقی، سید تقی دل آور، آیدا محبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مطالعات دورسنجی در محدوده زون جنوب خراسانشهرام بیک پور ، علی حسینمردی طرشتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
اســــــتفاده از مدل رقــــــومی ارتفاع (DEM) واطلاعـات ماهواره ایETM درمطالعه زمین شناسی حوضه آبریز سد شهید عباسپور- استان خوزستانحمیدرضا ضیایی اسفندارانی ، کاظم رنگزن ، مسعود ورشوسازسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی آبرفتهای حوضه آبریز میقان اراک از حیث پتانسیل آبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GISفریدن قدیمی عروس محلهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی پتانسیل آبهای زیرزمینی دشت قوچان ـ شیروان با استفاده از GISولی اله بهزادی فر، غلامرضالشکری پور، محمد نخعی ، محمدرضا اشرافیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی رسوبات کواترنری در دشت هــشتگرد با استفاده از پردازش داده های رقومیرنیتا انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین