مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
شناسایی محدوده زون های آلتراسیون منطقه یوزباشی چای( شمال غرب قزوین ) با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ایآرتیمس قاسمی ، صدرالدین امینی،حمیدرضا پیروانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نمایش نشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش اینترفرامتری در سنجش از دورمهدی آخوندزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
شناسایی و تفکیک واحدهای مارنی با استفاده از تکنیک سنجش از دورحسن نظری،حمید رضا پیروان، فرج ا لله فیا ضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نقش مدل داده در استاندارد سازی نقشه های علوم زمینمهرداد رضایی شیرزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
منابع هیدروترمال سبلان و نقش آن در کیفیت چشمه‌های آبگرم و معدنی منطقهعبدالوحید آغاسی ، فریدون سحابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ساختمانهای گسلی و نقش آنها در روند توزیع چشمه‌های گرم منطقه سبلان – استان اردبیلفریدون سحابی ، عبدالوحید آغاسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
جایگاه خالی علم گوهر شناسی در علوم زمین کشورمانریحانه روحانی احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی کارایی ژئوسینتتیک‌ها در تثبیت شیب و حفاظت خاککاوه خاکسارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تعیین اولویت‌های اجرایی کنترل فرسایش بااستفاده از‌روش آنالیز خوشه‌ای(مطالعه موردی در حوزه آبخیز وهنان همدان)‌حسین علیرضایی ،‌ منوچهر امیری ، هادی نظری پویاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
پورتالها و پورتال سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآرش ممبینی ابوالفتحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی عوامل فرسایش در حوضه آبخیز رودخانه آستانه از طریق مدلهای تجربییونس دقیقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ویژگیهای صنعتی خاک رسهای منطقه همدان از دیدگاه تولید آجرعباس نمازی، محسن کلانی، عباس قادری، شهرام آورجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
فناوری اطلاعات و علوم‌زمین: معرفی پارکهای فناوری و مراکز رشد علوم زمینعلیرضا عرب امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
شبکه جهان گستر(اینترنت)، علوم‌زمین ، ضرورت‌ها و نیازهاآرزمان فرهنگسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفاده از موج عرضی تجزیه شده برای پیش‌بینی زلزلهایرج پیروز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی های اکتشافی بر روی ذخیره سولفید_ توده ای در منطقه خلیلان (جنوب غربی بیرجند)محمدصفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
متالوژنی کانسارهای مس نوع مانتو در ایرانبهرام سامانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تضعیف نوفه های اتفاقی به کمک تبدیلروح اله عسکری ، حمیدرضا سیاهکوهی،فرامرزپاکسیما سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
معرفی و اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی کانسار مس پورفیری سوناجیلعطالو , صولت - کریمی , اکبر - اصفهانی پور, رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
دگرشکلی، دگرسانی و نقش آنها در کانه­زائی طلا در پهنه­های برشی کانسار چاه­باغکوهستانی، حسین، راستاد، ابراهیم، رشیدنژادعمران، نعمت الله، محجل، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین