مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
زمین­شناسی، کانی­سازی و خصوصیات سیال کانه­دار در کانسار طلای طرقبهمحمد حسن کریم­پور، خسرو ابراهیمی، علی­رضا باباخانی و احسان ترابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی دگرسانی، ویژگی های سیال کانه ساز و تعیین تیپ کانی سازی طلا در شمالشرق بزمانمهرابی،بهزاد-کرمی،زینبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مطالعه سیالات درگیر در رخداد سلستیت لیکک – استان کهگیلویه و بویراحمدفرهاد احیاءسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ژئوشیمی و کانی سنگین رگه های کوارتز تورمالین قلع دار در شمال شاهکوه در مرحله اکتشاف عمومیرضا منظمی باقرزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی روشهای متقابل تعمیم یافته (GRM) و بعلاوه – منهای هاگه دورن در تفسیر داده های لرزه نگاری انکساریحمید چاکری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ژئوشیمی عناصر اصلی و کمیاب در ماده معدنی و سنگ­های همراه کانسار تنگستن-قلع (مس-روی-طلا ) چاه کلپ، جنوب بیرجندعلی شعله ؛ ابراهیم راستاد؛ علیرضا باباخانی؛ علی عسکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ساخت و بافت و کانی­شناسی کانسار تنگستن-قلع (مس-روی-طلا) در توالی آتشفشانی-رسوبی تریاس­بالایی-ژوراسیک در منطقه چاه کلپ، جنوب بیرجندعلی شعله – ابراهیم راستاد – علیرضا باباخانی – علی عسگریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نگاهی به ژئوشیمی کانسار انگوران، جنوب غرب زنجانسید محمود عمادی و داریوش اسماعیلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مقدمه ای بر اکتشاف پتاس در ایرانرضا فرهادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
متالوژنی طلا درشمال باختری ایران،فرآیندی از پویایی هسته وگوشتهبهرام سامانی- علیرضا جعفری رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد عناصر کمیاب و نادر خاکی در اکتشاف مس سولفید توده­ای در منطقه بوانات، شمال شرق شیرازفردین موسیوند؛ ابراهیم راستادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
سیستم آموزش الکترونیکی و پیاده سازی آن در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآرش ممبینی ابوالفتحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کانسار آنومالی شمالی(شمال بافق) کانسار ماگمایی یا متاسوماتیکبهزاد مهرابی – محمود مهرپرتو – امیر تقویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تعیین سن توده های نفوذی وکانه زائی مس پورفیری در منطقه علی آباد و دره زرشک یزد به روش K-Ar و ۴۰Ar/۳۹Arزراسوندی.علیرضا، زنتیلی. مارکوس، لیاقت. ساسان، مر. فرید ،امامی. محمد هاشم ، یعقوب پور. عبدالمجیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تعیین بلوغ مواد آلی و تاریخچه تدفین رسوبات توسط TTI و Tmax در میدان نفتی مارونتژه، فرید ؛ علیزاده، بهرام ؛ آدابی، محمد حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کانسار آهن تکیه بالا ، شمال خاوری کرمانشاه: کانه‌زائی در پهنه‌های برشیکامران متولی، مجید قادری، نعمت‌اله رشیدنژاد عمرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن خسروآباد، شمال‌خاوری کرمانشاهکامران متولی، مجید قادری، نعمت‌اله رشیدنژاد عمرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
دگرشکلی، دگرسانی و ارتباط آن با کانه زائی طلا در پهنه های برشی منطقه معدنی زرترشت (جنوبغرب سبزواران)راستگوی مقدم،غلامرضا؛ راستاد، ابراهیم؛ رشیدنژاد عمران، نعمت­الله؛ محجل، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تحولات ژئوشیمیایی عناصر اصلی و فرعی و ارتباط آنها با کانه­زائی طلا در پهنه­های برشی کانسار چاه­باغ، منطقه معدنی موتهکوهستانی، حسین، رشیدنژادعمران، نعمت الله،راستاد، ابراهیمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی دگرسانی های حاشیه رودخانه قزل اوزن در شمال شرق زنجانحسین هادی زاده، علی اصغر کلاگری ، محمود هنرورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین