مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
فرآوری مجدد باریت کارخانه درین کاشان به روش فلوتاسیونمهدی صفاری ، محمدرضا مزدیان فرد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تعیین شرایط بهینه لیچینگ کانه مس معدن چیزه زنجانامین رأفتی، سید محمد جواد کلینی، احمد خدادادی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
رسوب دهی رودخانه جاجرود در بالا دست سد لتیانمحمد نخعی ، فرج الله فیاضی، فائضه بوربوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نتایج مطالعه بر روی چگونگی ساماندهی و ارائه اطلاعات و نقش آن در ارتقای پژوهشهای علوم زمینطیبه کیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی آّبخوان جلگه چاه هاشم بااستفاده ازروش ژئوالکتریکغلامرضا لشکری پور، حسین صادقی ، مهدی قوشه ئی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
انرژی ژئوترمالمهدی تقیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی رسوبزائی ســـــــــازند هادر حوزه آبخیز سد شهید عباسپور (به تفکیک استانی)سادات فیض نیا- مسعود نصری – حسن نخکوبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفـــــاده از آرایه مربعی در استـخراج آبـــهای زیر زمینیقاسم قربانی رستم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی چشمه کارستی چشمه علی دامغانغلامحسین کرمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نشانه‌های انحلال شدید در سنگ بستر منطقه فروچاله‌های همدانمنوچهر امیری, علی اصغر فرهادی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
فرآیندهای ژئوشیمیایی حاکم بر آبخوان دشت عباس استان خوزستانکلانتری، نصرالله سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی علل نشست سطح زمین در ایرانشهرحمید کشتکار ، محمد مودبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کیفیت منابع آب در کوههای هیزمی خارتوران شاهرودغلامحسین کرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد برنامه کامپیوتری HEC-HMS جهت شبیه‌سازی و بازسازی دبی رودخانه‌هامحمود علی‌پور، عباسعلی نیک اندیش، الهام عباسپور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفاده از سریهای زمانی جهت آنالیز داده‌های آماری رودخانه شورمحمود علی‌پور، عباسعلی نیک اندیش، الهام عباسپور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی ایجاد سازوکار جلوگیری از گسترش آلودگی های موضعی توسط توسعه بهره برداری از چاههای کشاورزیمهدی سیاووش حقیقی ، محمد زارع ، غلامرضا لشکری پور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفاده از تعــــــادل کلسیت در تعیین محدوده نفوذ آب شور در محیط های متخلخل مطالعه موردی ،دشت شیرامینبهزاد دلخواهی- اصغر اصغری مقدم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نقش مطالعات زمین شناسی و هیدروژئولوژی در مکان یابی مناسب چاههای آب آشامیدنی در منطقه صیدونمنوچهر چیت سازان، نورعلی داموغ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش های چگالی طیفی در تعیین ارتباط هیدرولیکی آبخوان دشت شهرکرد با رودخانه جهانبینسید یحیی میرزایی، منوچهر چیت سازان، رحیم چینی پرداز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی هیدروژئوشیمیایی چشمه های آبگرم منطقه خوی – ماکونصرت آقازاده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین