مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی تغییرات فصلی نیترات در منابع آب زیر زمینی دشت عجب شیر خیراله بیگدلو - اصغر اصغری مقدم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
امکان استفاده آب کارستی در تأمین آب دشت اسفندانکریمی، حاجی – کریمی وردنجانی، حسین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی نسبتهای یونی و منشأ شوری در چشمه‌های حوضه آبریز سد ماروناحمد رضا قاسمی، دکتر حمیدرضا ناصری، دکتر جعفر غیومیان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ایرانشهر با روش دستی و مدل عددیفاطمه شهابی فرد ، غلامرضا لشکری پور، محمد زارع سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
برآورد قابلیت انتقال دشت مرند با استفاده از مطالعات ژئوفیزیکمرتضی علاف نجیب،اصغر اصغری مقدم،عزیز علی نژاد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد رادیوایزوتوپهای محیطی در آب زیرزمینی با نگاه ویژه به نقش تریتیومدکتر محمد بومری،خدارحم شفیعی مطلق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تعیین شرایط مرزی مناسب برای مدل جریان آب­های زیرزمینی دشت ارسنجانمحمد مهدی صدقی، منوچهر چیت­سازان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی تاثیر سازندهای زمین‌شناسی بر روی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت اردبیلندیری ـ عطاالله ،اصغری مقدم ـاصغر ، عبدالله زاده ـ ساسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
علل عدم هماهنگی روند تغییرات EC وTDS با فصلهای حداکثر و حداقل سطح آب زیرزمینی، مطا لعه موردی دشت تسوجامیر قندی- اصغر اصغری مقدم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
علل شوری منابع آب زیر زمینی دشت عجب شیرخیراله بیگدلو - اصغر اصغری مقدم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی ارتباط هیدرولیکی سفره کارستی تاقدیس لکی با رودخانه خراسان در وقایع سیلابضرغام محمدی،عزت‌اله رئیسی، حسین کریمی وردنجانی، تورج کشاورز، محمدزارع سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تحلیل آب‌بندی پی سد مخزنی قره‌نازپرویز روزخش ، نصرت‌اله مستوفی، مهرداد مزارلو سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
زمین‌شناسی سیستم انــــحراف آب و سازه‌های جنبی سد گاران پرویز روزخش ، نصرت‌اله مستوفی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مدل کیفی آبخوان شهر مشهدسید محمد جلال سیادتی مقدم، عبدالوحید آغاسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مدل کمی آبخوان شهر مشهدسید محمد جلال سیادتی مقدم ، عبدالوحید آغاسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بهینه نمودن و منطقه بندی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان دشت زاهدان با استفاده از مدل ریاضی جریانسید سعید واقفی، غلامرضا لشگری پور، محمد نخعی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی اجزای تشکیل­دهنده رسوبات دریاچه ارومیه با استفاده از روش­های آزمایشگاهی وتکنیک شبکه­های عصبی مصنوعیمحمدی، علی; کدخدائی ایلخچی، علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفاده از سیمان کربناته توالیهای آواری در تجزیه وتحلیل تغییرات سطح آب دریا، با مثالی از سازند زیوه در دشت مغانعبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
زمین شناسی و پتانسیل سنگ منشاء سازند شمشکعلی شکاری فرد ، کاظم سید امامی ، فرانسوا بدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرممسعود خادمی کرد، حسین رحیم پور بنابسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین