مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی عوامل فرسایش در حوضه آبخیز رودخانه آستانه از طریق مدلهای تجربییونس دقیقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مطالعه سازند سروک با تاکید بر مرز آن با سازند ایلام در مقطع تنگ رشید (شمال ایذه)یوسف آق- احمد شمیرانی -– حسن امیری بختیاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی چگونگی و علل ایجاد خسارت به جاده جندق-معلمان در محیط پلایایاسر خراشادیزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی پتانسیل آبهای زیرزمینی دشت قوچان ـ شیروان با استفاده از GISولی اله بهزادی فر، غلامرضالشکری پور، محمد نخعی ، محمدرضا اشرافیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی هندسه ساختاری گسلها والگوی لرزه زمین ساخت منطقه بجنوردوحید شاپسندی،یوسف ستارزاده ، حسین فتوت رودسریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ماگماتیسم مافیک کوشک و مقایسه آن با ولکانیکهای آزادکینوحید احدنژاد ، محمدهاشم امامی ، امیرعلی طبّاخ شعبانی ، منیره خیرخواهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استحصال مس از منابع سولفیدی آن بروش هیدرومتالورژی با نگرشی ویژه به معدن مس سونگونوالح آقازاده , منوچهر اولیازادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
پهنه بندی درجه خطر آفرینی منابع آلاینده رودخانه ها و مناطق ساحلی استان گیلان در محیطGISهمایون خوشروانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی پترولوژیکی سنگهای پلوتونیکی منطقه لقلان ، شرق هوراند ، شمالغرب ایرانهانیه صادق زاده خسروشاهی ، علی عامری‌، جعفرمحمدزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
میکروفاسیس‌ومحیط‌رسوبی‌ سازندبهرام شرق ‌ناودیس‌هجدک(شمال‌کرمان)نعیمه ذوالعلی- علی خردمند - علی آقانباتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی هیدروژئوشیمیایی چشمه های آبگرم منطقه خوی – ماکونصرت آقازاده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی تاثیر سازندهای زمین‌شناسی بر روی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت اردبیلندیری ـ عطاالله ،اصغری مقدم ـاصغر ، عبدالله زاده ـ ساسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تکنیک های مدل سازی درمحیط GIS جهت تعیین محدوده های پتانسیل دار معدنی مس وطلا (مطالعه موردی زون اکتشافی میانه)ناظمه اشرفیان فر، مریم عرفاتی، سیده رقیه موسوی، پانته آگیاهچی، <br>شیدا اسکندری<br>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تکنیک های مدل سازی درمحیط GIS جهت تعیین محدوده های پتانسیل دار معدنی مس وطلا (مطالعه موردی زون اکتشافی میانه)ناظمه اشرفیان فر، مریم عرفاتی، سیده رقیه موسوی، پانته آگیاهچی، شیدا اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی عملکرد سنگ های آذرین استفاده شده در موج شکنهای سواحل شمالی خلیج فارسناصرحافظی مقدس - محمد رضا نیکودل- حسین مهدیزاده شهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
‌معرفی اندیس طلا و نقره اناران بر اساس شناسائی وبارزسازی نواحی دگرسانی‌هیدروترمالی‌در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰مختارانناصر نعیمی‌ قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
‌معرفی اندیس طلا و نقره اناران بر اساس شناسائی وبارزسازی نواحی دگرسانی‌هیدروترمالی‌در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰مختارانناصر نعیمی‌ قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
خصوصیات زمین لرزه های هندوکشنادیا طاهرنیا، محمدرضا قیطانچی.سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی پیوستگی رسوبی و شناسایی عوامل­کنترل­کننده ریزشوند­گی درطول رودخانه درپرچین- شرق اسفراینموسوی حرمی، رضا؛ محبوبی، اسدا...؛ نجفی، مهدی؛ رستمی زاده، قاسمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
سنگهای دگرگونی مجاورتی کهندان، شرق تفرش (استان مرکزی)مهناز خدامی، شهرزاد شرافت، محمدعلی مکی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین