مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
طراحی و انجام عملیات آبگیری و پالایش پساب‌های خروجی از معادن و کارخانه‌های کانه آرایی به منظور استفاده دوباره از آب به دست آمده در چرخه تولیدابوالقاسم کامکار روحانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از عملیات اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنیابوالقاسم کامکار روحانی و آزاده حجتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی گستره مشارکت دولتها در فعالیتهای اکتشافیاحمد رضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
گستره فعالیتهای سازمانهای زمین‌شناسی کشورهای در حال توسعهاحمد رضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نیم قرن کشف مواد معدنی در جهان و ایران رویکردها، روندها و آموخته‌هااحمد رضا صیادی، پیام سودی شعار، کامبیز راناسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی نسبتهای یونی و منشأ شوری در چشمه‌های حوضه آبریز سد ماروناحمد رضا قاسمی، دکتر حمیدرضا ناصری، دکتر جعفر غیومیان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی های بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته‌های کرتاسه بالاییاحمد عرب ـ محمدرضا وزیری ـ محمد داستانپور ـ حامد عامری فاطمه حسینی‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی مورفوتکتونیک جنوب کوه شاهلرا در گردنه ُرخ مسیرتونل آبرسانی از کوهرنگ به زاینده روداحمدی،اکبر - فرهودی، قدرت ا... - حاجی آقا محسنی، جاویدانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی رخسارهای سازند ایلام مو کاربرد آنالیزهای ایزوتوپی و عنصری در تشخیص مرز این سازند با سازند سروک در رخنمون تنگ رشید ، کوه پیون ، منطقه ایذهاسدی مهماندوستی – الهام ، آدابی – محمدحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مطالعه پتروژنز و تعیین جایگاه ژئودینامیک ولکانیسم شتریاسماعیل اله پور , سید محمد هاشمی ، سید محمد پور معافی , منصور وثوقی عابدینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بایواستراتیگرافی سکانس رسوبی حفــــــاری شده در چاه چشمه خوش -۶ واقع در دزفول شمالی ، جنوب ایرانافسونگر فراست – محمدقویدل سیوکی- سیدعلی آقانباتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تنگستن، وضعیت فعلی و چشم انداز آیندهاکبر ساریخانی ،بهزاد تخم‌چی ،هاله عزیزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
برخی از اختصاصات پتروگرافی و ژئوشیمیایی گابروهای غرب آوجام البنین مشهدی‌هاشمی، علی کنعانیان ، عباس آسیابانهاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بیواستراتیگرافی و بیوفاسیس سازند سروک در ناحیه خوزستانامیر حسین رحیمی نژاد ، حسین وزیری مقدم ، علی صیرفیان ، امرا..صفری و حسن امیری بختیارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مقایسه نتایج آزمون SPT با نتایج آزمایشگاهی رسوبات آبرفتی در ساختگاه کارخانه لامپ تصویری عالم آرا- مرندامیر خبازی، ماشااله خامه چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
علل عدم هماهنگی روند تغییرات EC وTDS با فصلهای حداکثر و حداقل سطح آب زیرزمینی، مطا لعه موردی دشت تسوجامیر قندی- اصغر اصغری مقدم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تعیین شرایط بهینه لیچینگ کانه مس معدن چیزه زنجانامین رأفتی، سید محمد جواد کلینی، احمد خدادادی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفاده از موج عرضی تجزیه شده برای پیش‌بینی زلزلهایرج پیروز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کشف گونه ای نو از ردهROSTROCONCHIA در سازند مبارکبابک آقابابالو: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه<br>ماری لگراند بلاین: دانشگاه بوردوی فرانسه<br>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه سفیدارگلهبابک راکعی ، ماشالله خامه‌چیان ، پرویز عبدالملکی، پانته‌آ گیاهچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین