مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تحلیل کارآیی نرم‌افزار Sherpa در تخمین هزینه معادن روباز ایرانمریم صادق‌بیگی -دکتر احمدرضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مدل سازمان دهی و اجرای مطالعات امکان سنجی پروژه های معدنیدکتر احمد رضا صیادی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طرح ایجاد سامانه جامع مدیریت پایگاه داده های حوادث معدنیمحمدرضا آصف و سید شمس الدین سیاسی رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطینخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
رنگدانه های صدفی رسانه های الکتریکی بر پایه میکا با پوشش SnO۲علیرضا میر حبیبی و سوسن رسولی و مینا اسفیداریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطینخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
سنتز رنگدانه لوستری(Luster) طلائی بر پایه میکاعلیرضا میر حبیبی و سوسن رسولی ورویا آقابابازاده وسید ضیاء الدین شفاهی ومهناز سادات میریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطینخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
ایجاد پایگاه داده های ژئوفیزیکی زمینی کشور یک ضرورت انکار ناپذیرعلیرضا عرب امیری و ابوالقاسم کامکار روحانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطینخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تولید آجر سبک با استفاده از زغال سنگ کم عیارعطاالله بهرامی ، میر محمد علی میر محمدی ، لعیا شهداد ومیر صالح میرمحمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطینخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی کاربرد سنگهای آهن معادن چاه گز ،زرند و ساغند در تولید آهنمحمدحسن تقی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطینخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی و تهیه نرم افزاری جهت تخمین هزینه سرمایه ای ماشین آلات معادن روبازاحمدرضا صیادی ، سید کاظم اورعی و اکبر کیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی مزیت نسبی معادن در حال بهره برداری کائولن ایران با استفاده از روش هزینه منابع داخلی(DRC)محمد حسین بصیری و فاطمه سادات نبی یان جوردیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نقش مدیریت مواد زائد در افزایش سوددهی و کاهش اثرات زیان بار کارخانجات تغلیظ مجتمع مس سرچشمهعلیرضا غفوری راینی ، صمد بنیسی و علی ملا حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
روشهای شبکه ای موثر در مدیریت پروژه های اکتشافیمریم صدری و سیدحمید سکاکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
برنامه ریزی، کنترل پروژه وموازنه زمان هزینه با روش مسیر بحرانی(CPM) مطالعه موردی : پیجویی واکتشاف کانسار(انگوران)امید اصغری ، سیدحمید سکاکی ، مهدی یاوری و فاطمه سلطانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعیین حد روباز – زیرزمینی بر اساس بیشینه سازی ارزش خالص فعلیاحمدرضا صیادی ، کورش شهریار ، سعید کریمی نسب و فرهاد صمیمی نمینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
آلومینیم، واقعیات راهکار توسعهاکبر ساریخانی ، هاله عزیزی و بهزاد تخم چیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیم برش الماسه به منظور استخراج گرانیت برای اولین بار درایران در معدن گرانیت گزیک ، بیرجندسید امیر اسعد فاطمی و احمد پروینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
قلع،چشم انداز آیندههاله عزیزی ، اکبر ساریخانی و بهزاد تخم چیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی فنی اقتصادی معدن ذغال سنگ پروده III طبس به مدت ۵ سالعلی دباغ و وجیهه کافیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مقایسه اقتصادی روشهای استخراج روباز و زیرزمینی در کانسار سنگ آهن سه چاهونسید کاظم اورعی میرزمانی و علی چمن آراسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
برنامه ریزی تولید در معادن سنگ تزئینیدکتر سید کاظم اورعی ، دکتر سید مسعود سیّدی و لادن حقیقتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران