مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تحلیلهای چندضابطه ای و مدل سازی در محیط GIS با هدف توسعه منابع معدنیمانا رحیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
تفکیک و طبقه بندی کائولینیت های جنوب دانسفهان با استفاده از پردازش بر روی داده های لندست TMتوکلی صبور، سید امیر سلطانی، ماهیارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
تهیه نقشه توانمندیهای معدنی استان ها و نقش آن در اکتشافات ناحیه ایعلیرضا جعفری رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از تصاویر TM لندست در تهیه نقشه خطواره های زمین ساختی : مثالی از نوار غربی دریاچه ارومیهفاطمه ملا مهر علی زاده دکتر سهراب شهریاری مهندس فرخ برزگرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
پهنه بندی خطر زمین لغزش در ایران بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی ( مدل Weighted Overlay )کیانی , طیبهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه منابع آب کوه سفید منطقه بوانات فارس با استفاده از اطلاعات رقومی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییافشین موحدپور محمد زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
الگوی طبقه بندی داده های اکتشاف زمینی و ماهواره ایتامرحله معرفی کانسارمس پورفیری بم برپایه سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS))احسان حاج ملاعلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد GIS در مکان یابی صحیح دفن زبالهزارعی نژاد، مژگان گیاهچی ، پانته آسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه و بررسی پدیده‏های هیدروژئومورفیک سازنده‏های کارستی دشتهای آسپاس و بکان با استفاده از داده‏های ماهواره‏ای و GISاصغری مقدم، اصغر؛ ناصری، حمید رضا؛ مؤمنی، پژمانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
مزایای استفاده از GIS درمطالعات زمین شناسی مهندسی ( ارائه مطالعه موردی البرز مرکزی )پانته آ گیاه چی شیدا اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
اهمیت و جایگاه سیستم های تصویری در تهیه نقشهشیدا اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
بارزسازی توده‌های ژیپس منطقه شمال آوج با استفاده از پردازش و تفسیر داده‌های ماهواره‌ایسلطانی، ماهیار توکلی صبور، امیر صادقی ناد ،علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی خطوط ساحلی کواترنر درمنطقه مکران ساحلی(استان سیستان و بلوچستان)محمدرضا غریب رضا احمد معتمد حمیدرضا معصومیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
استخراج الگوهای تصویری در بهینه سازی طراحی نمونه برداری ژئوشیمیایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
بهره‌گیری از GIS برای شناسائی زونهای بهره‌ده مخزنی سازند آسماری میدان دورود (خلیج فارس)محسن زینالی دکتر علیرضا بشری دکتر محمود‌رضا دلاورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
اهمیت و نقش دورسنجی و تصاویر ماهواره ای در مطالعات ژئومورفولوژیعبداله سیفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
بکارگیری داده های زوج استریو ماهواره ای و تعیین مدل ارتفاعی رقمی زمین در منطقه کبیر کوه ( استان ایلام ) به منظور ارائه روشی نوین در پیاده سازی دقیق عوارض زمینیسیمین مهدی زاده تهرانی و طیبه سامانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
مهاجرت از نقشه های جوهری به دیجیتالی و معرفی روشی در چاپ نقشه های زمین شناسیعلی پورلطیفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
ارائه ساختاری برای بانک اطلاعاتی داده های معدنیمیربهروز موسی پور[ علیرضاکیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) در تعیین خسارات ناشی از جنگ خلیج فارس بر زمین شناسی و محیط زیست زاگرستوکلی صبور، سید امیر سلطانی، ماهیار رحیمی، علی رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین