مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پتروگرافی و پترولوژی سنگهای ولکانیک منطقه کوندج(۲۵کیلومتری شرق قزوین)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی داده‌های مغناطیسی هوائی کوه زر در تربت حیدریه و دهنه سیاه در کاشمر جهت شناخت مناطق با پتانسیل کانی‌سازی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
استخراج الگوهای تصویری در بهینه سازی طراحی نمونه برداری ژئوشیمیایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
تغییرات تنش گسیختگی کولمب همراه با زمینلرزه سال ۱۳۴۷دشت بیاض(جنوب خراسان) حمید حسن زاده مهدی زارع ، منوچهر قریشی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
۱۵۷۸;۱۵۹۳;۱۶۱۰;۱۶۱۰;۱۶۰۶; ۱۵۸۱;۱۵۷۵;۱۶۰۴;۱۵۷۸; ۱۵۷۵;۱۶۰۳;۱۵۸۷;۱۶۱۰;۱۵۸۳;۱۵۷۵;۱۵۸۷;۱۶۱۰;۱۶۰۸;۱۶۰۶;۱۵۴۸; ۱۶۰۳;۱۶۰۸;۱۵۸۵;۱۵۸۳;۱۶۱۰;۱۶۰۶;۱۵۷۵;۱۵۸۷;۱۶۱۰;۱۶۰۸;۱۶۰۶; ۱۶۰۸; ۱۶۰۶;۱۵۸۷;۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲; &#۱۵۸۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
Chitinozoan Biostratigraphy and Palaeogeography of Lower Silurian strata Sarchahan Formation) in Zagros Basin, southern IranMohammad Ghavidel-syooki سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
Chitinozoan biostratigraphy and palaeogeography of Silurian strata (Niur Fm.) at eastern Alborz Range (Kopet-Dagh region) northeastern IranMohammad Ghavidel-syooki سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر مدل حوضه‌رسوبی Fore arc و موقعیت تکتونو-سدیمنتری آن در شمال غرب ایران (پهنه شرق قره‌ضیاءالدین – شمال باختری آذربایجان غربی)آریایی , علی اصغر ؛ فیضی , صغریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه مرجان های ممبر A سازند گچا ل)کوه راهدار، غرب طبس(آزاده مهدوی فیض آبادی ؛کاوه خاکسار ؛علیرضا عاشوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی نحوه فشردگی و برش براساس مطالعات ساختاری و ژئومورفیکی در ناحیه جنوب غرب قاینابراهیم غلامی‏ـ میر علی‏اکبر نوگل سادات‏ - منوچهر قرشی‏سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسانابراهیمی .خسرو، کریم پور .محمد حسن،مظاهری.سید احمد، نخعی .ملیحهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
ژئوشیمی رسوبی ؛ ابزاری مفید در تفکیک رخساره های ریفی از غیر ریفی : مثالی از ژوراسیک فوقانی البرز غربیابرقانی،آرش آدابی،محمدحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
جدایش رستایت و واکنش نرمال ماگمایی در گرانیتوئید کاشمر بعنوان یک نمونه برجسته از انواع گرانیتهای I-type در حرارت پایینابوالفضل سلطانی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات زمین‏‏ شناسی مهندسی سد کوتْر جهت آب‏ ندی ثی سداجل‏لوإـیان، رسول منصفی، عبدالهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
الگوی طبقه بندی داده های اکتشاف زمینی و ماهواره ایتامرحله معرفی کانسارمس پورفیری بم برپایه سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS))احسان حاج ملاعلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
معرفی برش شاهد بخش آهک خلیج از سازند گدوان در شمال منطقه گچساراناحمد شمیرانی عباس صادقی هرمز قـلاونـد زهـره موحـدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات پیش امکانسنجی کارخانه فرآوری کانسنگ اکسیده طلای ارغشاحمدرضا صیادی سید محمد سید علیزاده گنجی رامین دوست محمدی مریم صادق بیگیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
زمین شیمی مقایسه ای عناصر نادر خاکی در آپاتیت و مگنتیت معادنارسیا مقتدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
روش عددی پهنه بندی لرزه-زمین ساختی (مورد استان فارس)اسلامی، سیدسعیدالرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خاستگاه ژئودینامیکی ولکانیسم ترشیری شمال بیرجنداسماعیل اله پور - دکتر منصور وثوقی عابدینی - دکتر محمد حسن کریم پور - دکتر محمد هاشم امامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین