مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تغییرات تنش گسیختگی کولمب همراه با زمینلرزه سال ۱۳۴۷دشت بیاض(جنوب خراسان) حمید حسن زاده مهدی زارع ، منوچهر قریشی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
برآورد پارامترکیفیت (Q) در منطقه اردبیلمرسده فامیلی-عباس مهدویان-محسن پورکرمانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
تجزیه و تحلیل کهلرزه ای در ناحیه البرز مرکـزی با استفاده از داده های شبکه دیجیتال تهرانکوروش لطیفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری رگه‌های پوششی (en-echelon) و برگوارگیهای حاصل از انحلال در پهنه برشی کولی کوشسرکاری‌نژاد، خلیل عزیزی، احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی چینهای غلافی نا متقارن در پهنه برشی کولی کوشسرکاری نژاد، خلیل عزیزی، احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
رافشارش (transpression) در گستره خویمحمد حسین نوروزی*، دکتر محمد رضا قاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین الگوی دگر ریختی و سامانه های تشکیل میلونیت ها با توجه به مطالعه شاخص های سوی برش و بررسی کینماتیک و دینامیک دانه های کوارتز (ورقه ۰۰۰ ۵۰ :۱ قولنجی)مهشادنیا، لیلا، قاسمی، محمدرضا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فعالیت زمین ساختی منطقه شرق ملایر با استفاده از شاخصهای زمین ریختیپورکرمانی ، محسن رضائی ، منوچهرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت شمال استان خراسان ( پهنه کپه داغ) با تأکید بر شهر بجنورد .فرزاد امانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
چهره های ریخت زمین ساختی گستره کوهپایه و دشت طبسپیمان نواب پور و دکتر عبدالله سعیدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
ژئوفید گامی فراتر از آکوئست پریولا (نگاهی گذرا بر محاسبه پتانسیل حرکتی گسله ها در پژوهش های لرزه زمینساختیبهنام اویسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
تحقیق در جهت پیش بینی زلزله و شناخت علل بروز زلزله آتش فشانی کوه هاپروین علیپور نصیر محلهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
فابریک سنگهای طلادار منطقه کرویان (۴۰ کیلومتری جنوب باختر سقز) کردستانمحمد محجل محمد جواد شمساسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
ارائه مدل تکتونیکی جدید برای منطقه خوی درžحسین، عزیزی؛ حسین، معین وزیری؛ محمد، محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
خطر زمین لرزه در مسیر انتقال نفت و گاز خزرسید مسعود پیمان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
اثر دگرریختی گسلهای زیرسطحی بر رسوبات فانروزوئیک پوشاننده در جنوب خاوری زاگرس با استفاده از داده های دورسنجی فضائیعلی یساقی، فرخ برزگر، فاطمه مهشادنیا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
لرزه زمینساخت و شاخص های استرس زمینساختی در ایرانحسین صادقی§ و جعفر شجاع طاهری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از برگوارگی های باند برش در تعیین سوی برش، کینماتیک، کرنش برشی و عدد گرانروی جریان در پهنه های برش (شمال باختر ارومیه)مهشادنیا، لیلا، قاسمی، محمدرضا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی نحوه فشردگی و برش براساس مطالعات ساختاری و ژئومورفیکی در ناحیه جنوب غرب قاینابراهیم غلامی‏ـ میر علی‏اکبر نوگل سادات‏ - منوچهر قرشی‏سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
شواهد زمین ریخت شناختی زمین ساخت جنبا در فرادیواره گسله خزرمحمد رضا قاسمی،‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین