مقالات

نمایش ۲۴۱ تا ۲۴۱ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی خاستگاه ژئودینامیکی ولکانیسم ترشیری شمال بیرجنداسماعیل اله پور - دکتر منصور وثوقی عابدینی - دکتر محمد حسن کریم پور - دکتر محمد هاشم امامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین