مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی های دورسنجی در محدوده حوزه آبریز آجی چای به منظور بهره برداری بهینه از آب پشت سد شهید مدنیفلوریز خیری مهرداد مدنی گیویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
تجزیه و تحلیل ساختاری زمین ساختی و تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ ابریشم رود با استفاده از طیف فروسرخ گرمایی تصاویر ماهواره ای لندست ۷ (+ ETM)ناصر نعیمی قصابیان سیمین مهدی زاده تهرانی امیر نواب مطلقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
معرفی مناطق امید بخش کانی سازی فلزی در محدوده برگه یکصد هزارم اسفندقه با اسنفاده از داده های سنجنده ETM ماهواره لندستحمیـــد آقـاجـانـیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربردهای زمین شناسی سینکروترون (مطالعه سولفیدهای نقره و مس توسط SRS)رزم آرا، مرتضی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خواص , نحوه تشکیل کانی سدیم کلراید و آنالیز آن با متد نشر و جذب اتمیکتانه پژومانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی منشأ چشمه آب گرم زیارت گرگان از طریق مطالعات هیدروشیمی و ایزوتوپیمهندس محمد ابراهیم یخکشی دکترمصطفی رقیمی مهندس حسین دهقان مهندس سید محمد سید خادمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
استخراج فلز روی از کانیهای سیلیکاتی به روش هیدرومتالورژینوشین سجادی؛محمد ربانی؛مهدی شفائی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از آنالیز کمی (XRD) در تعیین درصد ماده بیشکل (Amorphous Content)کامران احمدی و محمدرضا کتابداری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین اورانیوم در سنگ معدن توسط روش دستگاهی تجزیه بطریق اکتیو کردن نوترونی‌واسپکتروفتومتری‌دوروش‌مستقل از همسید حسین امیدیانی، دکتر ایرج بیات،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
روشهای حذف آهن از سیلیس برای تولید محصولمریم دلاوریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مقایسه و اندازه گیری سیلیس به روشهای تجزیه دستگاهیمحمد ربانی ، نوشین سجادی ،آناهیتا علایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده بهینه از دستگاههای XRF پرتابل در اکتشافات ژئوشیمیایی با نگرش ویژه بر دستگاه Minimateمحمدرضا هزاره، بهزاد براتی و رضا اسلامی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
اجرای روش مغناطیس سنجی در محوطه باستانی اریسمانبابک امین پور* - شهریار جوادی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی داده‌های مغناطیسی هوائی کوه زر در تربت حیدریه و دهنه سیاه در کاشمر جهت شناخت مناطق با پتانسیل کانی‌سازی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی پیشرو داده‌های مقاومت‌سنجی مغناطیسی میدان کل (TFMMR) بروش اجزاء محدود برای ساختمانهای دوبعدی: بخش دوم: الگوریتم و نتایجاکبر لوافان - نادر فتحیان‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر لرزه نگاری سه بعدی زبانه آهکی تاربور در تاقدیس دارخوین (جنوب غرب ایران)ایرج عبدالهی فرد* محمد حسن علیئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد عملی لاگهای چاه پیمایی در ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سنگ مادرحسین حسین پورصیامی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی پیشرو داده‌های مقاومت‌سنجی مغناطیسی میدان کل (TFMMR) بروش اجزاء محدود برای ساختمانهای دوبعدی: بخش اول: مبانی تئوریک و فرمولاسیوناکبر لوافان - نادر فتحیان‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
اندازه گیری آلاینده های نفتی در اسکراپ کشتی ها در شمال جزیره قشمدکتر سید محمد تقی ساداتی پور – مهندس سید اکبر رحمانی خضریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مدیریت زیست محیطی بهینه در ارزیابی مخاطرات زمین شناسی محیطی سواحل جنوبی دریای خزرخوشروان .همایون شارمد. ترانهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین