مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
استفاده بهینه از دستگاههای XRF پرتابل در اکتشافات ژئوشیمیایی با نگرش ویژه بر دستگاه Minimateمحمدرضا هزاره، بهزاد براتی و رضا اسلامی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده فتوگرامتری از دوربین های ۳۵ میلیمتری برای محاسبه میزان عقب نشینی تالاب هشیلان در طی۴۶ سال گذشتهغلامحسین راجی*‚ فرشید رضایی*‚ دکتر مظفر شریفی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
اسکارن زائی و آلتراسیون پسرونده در حاشیه توده نفوذی شیور داغ اهرمحسن مؤید– علیرضا جوانمردی – قادر حسین زاده[سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
اکتشاف نیمه‌تفصیلی کانسار مس و عناصر همراه در منطقه علی‌آباد موسویمحمدحسن جلیلی انگورانی - احمد خاکزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک برگه ۱:۵۰۰۰۰ اسالممهندس محمد رضا هزاره [۱] و دکتر ایرج رساسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیستمین گردهمائی علوم زمین
اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک برگه ۵۰۰۰۰/۱ آق اولر( خلخال )ریتا سلیمی[۱] - ایرج رساسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
الگوسازی اکتشافی در کانسارهای طلای اپی ترمال (با نگرش ویژه ای بر گمانه های کانسار طلای ارغش)سلیمان کوثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
الگوی ساختاری فرونشستهای شرق ایرانسهیلا بوذریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
الگوی طبقه بندی داده های اکتشاف زمینی و ماهواره ایتامرحله معرفی کانسارمس پورفیری بم برپایه سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS))احسان حاج ملاعلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
اندازه گیری آلاینده های نفتی در اسکراپ کشتی ها در شمال جزیره قشمدکتر سید محمد تقی ساداتی پور – مهندس سید اکبر رحمانی خضریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
اندازه‌گیری میزان عناصر روی، کبالت، نیکل در آب و رسوب منطقه شمالی جزیره هرمزدکتر سیدمحمدتقی ساداتی‌پور، مهندس فائز بهبهانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
انرژی ژئوترمال در ایران چشم انداز آینده‚ مرور گذشتهلویزه ‚ فرشادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
اهمیت و جایگاه سیستم های تصویری در تهیه نقشهشیدا اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
اهمیت و نقش دورسنجی و تصاویر ماهواره ای در مطالعات ژئومورفولوژیعبداله سیفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
اولین گزارش بر روی بقایای گیاهی دوران اول Lycopods (منطقه سه ـ شمال اصفهان)مهرالسادات حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
اولین گزارش زون کنودونتی sinuatus – corrugatus – sulcatus Zone و کاربرد آن در بایواستراتیگرافی کربونیفر پسین ایرانزهرا ربیعی‏‏‏ ـ مهدی یزدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بــررسی هـاله‌های لیتوژئوشیمیایی عمودی عناصردر گمانه شماره ۸ معدن مس-مولیبدن پورفیری سونگون و اهمیت اکتشافی ناحیه‌ای آنهامیرداود طباطبایی رضایی و علیجان آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
بارزسازی توده‌های ژیپس منطقه شمال آوج با استفاده از پردازش و تفسیر داده‌های ماهواره‌ایسلطانی، ماهیار توکلی صبور، امیر صادقی ناد ،علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
بافتهای شبه کرویفرید مر –سید جواد مقدسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
برآورد بهینه هدایت هیدرولیکی آبخوان دامغانسینا نصوحی دکتر عبدالوحید اغاسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین