مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ارزیابی کیفیت آب رودخانه ماروننصرالله کلانتری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
پراکندگی فلزات سنگین آلاینده در نهشته های سفیدرودکامرانپوری ، علیرضا و امینی، عبدالحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
پراکندگی و منشاء احتمالی فلزات سنگین در رسوبات دریاچه بختگان، استان فارسساسان لیاقت، امید اردبیلی، علیرضا زراسوندی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات لایه شناسی تالاب هشیلان، استان کرمانشاهفرشیدرضائی چمنی*، غلامحسین راجی*، دکتر محمد حسین میر مومنی*، دکترمظفر شریفی*سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
اندازه‌گیری میزان عناصر روی، کبالت، نیکل در آب و رسوب منطقه شمالی جزیره هرمزدکتر سیدمحمدتقی ساداتی‌پور، مهندس فائز بهبهانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر حفاظت زمین شناسی Geological Conservation نقش برجسته بیستون( کتیبه داریوش )مهندس کمال طاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
اثرات زیست محیطی بعضی از عناصر آب‌های سطحی و زیرزمینی در ارتباط با مناطق فروشست-اکسیدی، غنی‌شدگی‌ثانویه‌سولفیدی و ژرف‌زاد معدن مسمولیبدن پورفیری سـونگـون و خطـرات سلامـتی.میرداود طباطبایی رضایی و علیجان آفتابی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثرات زیست محیطی زهاب اسیدی معدن در معدن مس سرچشمه کرماندور اندیش، محسن شهاب پور، جمشید صحرائی پاریزی، حسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی گستره آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش ژئوالکتریکپگاه زارع بابک تواناسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی (نقش انسان در آن)بهزاد براتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی در مجاورت محل دفن مواد زاید جامد شهری استان گلستان «مطالعه موردی: شهر گرگان»دکتر مصطفی رقیمی سید محمد سیدخادمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی غارها ی استان سمنان از نگاه زمین شناسی و گردشگریرمضان رمضانی اومالی*حسین حیدرنیا سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی زیست محیطی گنبد نمکی دلازیانمحمد رضازندمقدم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی زیست محیطی عناصر شیمیایی موجود در رسوبات و آبهای خلیج چابهاررضا درخشانی(۱)، قدرت ا… فرهودی(۱)، علی اصغر دهواری (۲) و عطا شاکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده فتوگرامتری از دوربین های ۳۵ میلیمتری برای محاسبه میزان عقب نشینی تالاب هشیلان در طی۴۶ سال گذشتهغلامحسین راجی*‚ فرشید رضایی*‚ دکتر مظفر شریفی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
برآورد بهینه هدایت هیدرولیکی آبخوان دامغانسینا نصوحی دکتر عبدالوحید اغاسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
ژئوسروفولوژی و هیدروژئولوژی زمینهای کارستی با نگاهی ویژه به مکانیسم کارستی شدن در رشته کوههای اطراف کنگانمحمدرضا اسپهبدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
اثر ابعاد مجرای اصلی در ویژگیهای هیدروگراف چشمه های کارستی با استفاده از شبیه سازی مدل تخلخل دوگانه معادلجواد اشجاری، دکتر عزت ا… رئیسی، دکتر محمد زارع،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
برسی منابع آب در سازندهای کارستی تاقدیس کبیرکوهصادق علیمرادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی روند تغییرات نوار ساحلی استان خوزستانرزیتا عسگری – مهندس غریب رضا – دکتر سعید خدابخش- دکتر علی کرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین