مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی و شناخت سنگ کف و ابعاد هندسی آبخوان دشت فامنینسعادتی ـ قادر ترابی تهرانی ـ پرویزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات زمین‏‏ شناسی مهندسی سد کوتْر جهت آب‏ ندی ثی سداجل‏لوإـیان، رسول منصفی، عبدالهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی هدایت هیدرولیکی و ضریب قابلیت انتقال آبخوان دشت شبستر با استفاده از داده های ظرفیت ویژهاصغری مقدم، اصغر حسنپور، محمد علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تأثیر سازندهای زمین شناسی برکیفیت آبهای زیرزمینی منطقه شمال غرب اصفهانجهانگیر عابدی کوپایی محمدرضا باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
توپوگرافی کارستی و سفره های آب زیر زمینی تحت فشار، مطالعه ای از تغییر رخساره ها در دشت شمالی ابرکوه، غرب استان یزدناصر ارزانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
توسعه آبخوانهای کارستی در زون رورانده زاگرس (حوضه کارست شهر کرد )محمد تقی رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی‌ تغییرات‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ حوضه‌ کویر میقان‌ ـ استان‌ مرکزی‌سید بهزاد سیادتی‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی عملکرد چاههای پمپاژ مجتمع مس سرچشمهمحمود علیپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
کانسار rich MVT- Fمیلاکوه - تویه (جنوب غرب دامغان): راهنمای اکتشاف ذخایر مشابه در بخش بالایی سازند سلطانیهقدرت اله رستمی پایدار, ابراهیم راستاد, مجید قادریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
میکروترمومتری سیالات درگیر(fluid inclusions) در سیستم‌های رسوبی - دیاژنتیک واپی‌ژنتیک کا نسار فلورین (روی، سرب، باریم) میلاکوه – تویه (جنوب غرب دامغان)قدرت‌اله رستمی پایدار, ابراهیم راستاد, مجید قادریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فاز دیاگرامها درمطالعات SEM ومینرا لوگرافی کانی های سولفیدی در کان تن همه کسیمهرداد براتی فرهاد ألیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
متالوژنی کانسارهاای آپاتیت در ایران مرکزی و دوگانگی زایش زمانی و مکانی آنهابهرام سامانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
سیستم های کانه سازی آبزاد ، چشم اندازی نو در ارزیابی منابع معدنی کشوربهرام سامانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسانابراهیمی .خسرو، کریم پور .محمد حسن،مظاهری.سید احمد، نخعی .ملیحهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی و منشا رخداد سلستیت مخدان – استان بوشهرفرهاد احیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
زمین شیمی مقایسه ای عناصر نادر خاکی در آپاتیت و مگنتیت معادنارسیا مقتدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
خصوصیات و پارامتراهای ژئوشیمیایی و ارزیابی تخمینی کانسارزایی مس پورفیری شمال غرب ایران (کانسار سونگون)غلامرضا رحیمی پور اکبر کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
کانی‌شناسی و ژنز کانسار آنتیموان-آرسنیک چلپو-کلاته چوبک کاشمرمجید قادری، ابراهیم راستاد، اکبر نریمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
اکتشاف نیمه‌تفصیلی کانسار مس و عناصر همراه در منطقه علی‌آباد موسویمحمدحسن جلیلی انگورانی - احمد خاکزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
زمین‌شناسی و منشاء احتمالی کانسار آهن-آپاتیت چغارت بافقعبدالمجیدیعقوب پور - فریباکارگران بافقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین