مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مروری بر زایش کانسارهای مس و ویژگی های ژئودینامیکی آنها در منطقه عباس آباد – استان سمنانمحمد لطفی – رحیم نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک برگه ۵۰۰۰۰/۱ آق اولر( خلخال )ریتا سلیمی[۱] - ایرج رساسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات زمین شناسی اقتصادی برروی کانسار فسفات _ خاکهای نادر گزستانحمایت جمالی , محمد باقر دری , علیرضا بابا خانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
مدل سازی عیاری – زمین ساختی معدن سنگ آهن گل گهرامیر حلاجی محسن نجف آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
کانسار آهن منگنز دار رسوبی شمس آباد و ویژ گی های رخساره کانه دارمحیط تشکیل وژنزآن.جنوب اراکرضا فرهادی-**ابراهیم راستادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
پی جویی کانیهای سنگین در رسوبات بادی شمال آرانحسن داداشیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
طرح اکتشاف طلا در استانهای خراسان و سمنان (از طرح تا تولید)سلیمان کوثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
برآورد مقدماتی ذخیره کانسار طلای چشمه زرد ارغشمریم صادق بیگی احمد رضا صیادی رامین دوست محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات کانی شناختی کانسار طلای چشمه‌زردناصر خوییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
نحوه کانی‌سازی طلا در توده‌های گرانیتوئیدی آستانه، اراکدکتر عبدالمجید یعقوب‌پور مهدی هاشمی دکتر مرتضی مؤمن‌زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه جواهر شناسی و زمین شناسی سنگهای زینتی منطقه جنوب شرق میانه استان آذربایجان شرقیمحرمی، رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه کانی شناسی و توزیع کانیهای سنگین منطقه میوه رود، استان آذربایجان شرقیمحرمی، رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
پی جویی و بررسی کانه زایی آهن در شهرستان نیریز، استان فارسدکتر ساسان لیاقت، امید اردبیلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر زمین شناسی ناحیه ای و منطقه ای کانسار طلای ارغش-چشمه زردلیلی فتح الله پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
الگوسازی اکتشافی در کانسارهای طلای اپی ترمال (با نگرش ویژه ای بر گمانه های کانسار طلای ارغش)سلیمان کوثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
آماده سازی وپردازش نرم افزاری داده های اکتشافی کانسار طلای ارغش جهت مدلسازیمریم هاشمی لیلی فتح الله پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک برگه ۱:۵۰۰۰۰ اسالممهندس محمد رضا هزاره [۱] و دکتر ایرج رساسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیستمین گردهمائی علوم زمین
محیط تشکیل خاکهای لاتریتی در منطقه کانکاوولی,ایالت ماهاراشترا در کشور هندوستانجلال دورقی-ک-آ-شرماسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثرات ناشی از پساب پالایشگاه بید بلند بر روی رودخانه ما روندکتر سید محمد تقی ساداتی پور-مهندس مریم صفی-* دکتر ولی احمد سجادیان – * مهندس محمد علی امامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
ترکیب و تعیین منشأ ماسه سنگهای سازند زیور در نواحی اجاق قشلاق و قره خان بیگلو ، شرق مغان ، شمال غرب ایرانفرزین فرزانهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین