مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ماسه‌های رودخانه‌ای عهد حاضر، ترکیب و شاخص تولید ماسهکاظم شعبانی گورجی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ویژگیهای رسوبی رسوبات نرم و سطحی شرق دلتای سفید رودراضیه لک علیرضا متدینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تغییرات بافتی با شواهدی بر علل ریزشوندگی به طرف پایین دست رودخانه دهبار واقع در جنوب غرب مشهدموسوی حرمی ، رضا؛ محبوبی ، اسدا… ؛ غفوری ، محمد؛ خانه باد ، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
منشاء‌یابی کلوئیدهای رسی و سیلتها در ایستگاه پخش سیلاب کبودرآهنگ بااستفاده از عناصر نادر خاکیمنوچهر امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
ژئوشیمی رسوبی ؛ ابزاری مفید در تفکیک رخساره های ریفی از غیر ریفی : مثالی از ژوراسیک فوقانی البرز غربیابرقانی،آرش آدابی،محمدحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی میکروفاسیسها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک عمیق (Pelagic) در برش مختار،ماریا امیرزاده دکتر سادات فیض نیا دکتر بهرام موحدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مدلهای دولومیتی شدن سازند الیکا در منطقه بلبل خوان آملمحمد علی قلی نتاجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
رخساره‏ و نهشته‏های طوفانی (Tempestites) و محیط‏های رسوبی پاره سازند C میلا (ممبر C سازند میلا) در بلندای زاگرسکاوسی، محمدعلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی مقدماتی رسوبات سیلیس دار ژوراسیک البرزافشین کریم خانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
روند تغییرات بافتی و کانی شناسی رسوبات کواترنری دشت بهار، شمالغرب همدانسعید خدابخش و عباس نمازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین روند دیاژنتیکی و تفکیک دولومیتهای سازند باروت ( البرز مرکزی ) بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی ( عناصر اصلی ، فرعی و ا یزوتوپی )میر شاهانی ، مریم ؛ آدابی ، محمد حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
رویدادهای اقیانوسی فاقد اکسیژن و تشکیل توالی فشرده‌ی فرازنین (Frasnian condensed section) در البرز مرکزینادر کهنسال قدیم‌وند داود جهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
Chitinozoan Biostratigraphy and Palaeogeography of Lower Silurian strata Sarchahan Formation) in Zagros Basin, southern IranMohammad Ghavidel-syooki سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
Chitinozoan biostratigraphy and palaeogeography of Silurian strata (Niur Fm.) at eastern Alborz Range (Kopet-Dagh region) northeastern IranMohammad Ghavidel-syooki سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی و مطالعه بیوفاسیس و لیتوفاسیس سازند تیرگان در بخش خاوری کپه داغفاطمه آقاداداشی ابهری مریم هاشمی دکتر سید علی آقانباتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بیواستراتیگرافی سیستم پرمین در برش گلستانه (دره الیکا)غیرتمند. ناهید پرتو آذر. حسین قاسمی نژاد. ابراهیم،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
پتروگرافی ذغالسنگ مزینو (هجدک)محمدعلی جعفریان، حسینعلی بگی، اصغر اعتصامپور،جمشاد یوسف زاده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه گروههای مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتونیک سازند گورپی در ناحیه سبزه کوه (بروجن )وزیری مقدم ، حسین – قیامی اصفهانی،مریم الساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
چینه شناسی و سنگ شناسی رسوبات گروه شمشک در راستای آشنایی با افق های ذغال خیز ایرانمحمدعلی جعفریان، حسینعلی بگی، اصغر اعتصامپور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی رخساره لایه حاوی ردپای جدید دایناسور در منطقه بیدو- شمال کرمانمجید میرزایی عطاآبادی*، امراله صفری* ، محمد رضا کبریایی زاده* و کرمعلی رحمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین