مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
محاسبه ضخامت و عمق لایه به کمک تصویرگری استریوگرافیعلی غبیشاوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
اثر دگرریختی گسلهای زیرسطحی بر رسوبات فانروزوئیک پوشاننده در جنوب خاوری زاگرس با استفاده از داده های دورسنجی فضائیعلی یساقی، فرخ برزگر، فاطمه مهشادنیا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل دگرریختی چین‌خوردگیهای مرتبط با گسلش راندگی در منطقه دهدشت (زاگرس چین‌خورده-رانده شده)علی یساقی؛ محمد محجل؛ محمد سراجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی وضعیت ذخائر آنتیموان در ایران با نگرشی به تیپ های کانی سازیعلیرضا باباخانی ، مانا رحیمی ، علیرضا جعفری راد ، محمد صادقی ، سیدتقی دل آورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
تهیه نقشه توانمندیهای معدنی استان ها و نقش آن در اکتشافات ناحیه ایعلیرضا جعفری رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
چینه شناسی ، رسوب شناسی و بررسی توان هیدروکربوری رسوبات حاشیه غرب و جنوبغربی دریای خزر و مقایسه آن با چاه خزر –۱علیرضا شاکری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
جنس کنودونتی Palmatolepis (دونین پسین) از سازند شیشتو، شرق ایران و سازند خوش ییلاق، شمال ایرانعلیرضا عاشوری،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده فتوگرامتری از دوربین های ۳۵ میلیمتری برای محاسبه میزان عقب نشینی تالاب هشیلان در طی۴۶ سال گذشتهغلامحسین راجی*‚ فرشید رضایی*‚ دکتر مظفر شریفی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات زمین شناسی و پتروزنز ولکانیتهای شمالغرب مرندغلامرضا احمدزاده ، منصور مجتهدی ، علی عامری ، محسن مؤیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
خصوصیات و پارامتراهای ژئوشیمیایی و ارزیابی تخمینی کانسارزایی مس پورفیری شمال غرب ایران (کانسار سونگون)غلامرضا رحیمی پور اکبر کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
بیواستراتیگرافی سیستم پرمین در برش گلستانه (دره الیکا)غیرتمند. ناهید پرتو آذر. حسین قاسمی نژاد. ابراهیم،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی و مطالعه بیوفاسیس و لیتوفاسیس سازند تیرگان در بخش خاوری کپه داغفاطمه آقاداداشی ابهری مریم هاشمی دکتر سید علی آقانباتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از تصاویر TM لندست در تهیه نقشه خطواره های زمین ساختی : مثالی از نوار غربی دریاچه ارومیهفاطمه ملا مهر علی زاده دکتر سهراب شهریاری مهندس فرخ برزگرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
بیوستراتیگرافی سازند شمشک کوه ازون، جاجرم بر مبنای داینوفلاژله هافاطمه واعظ جوادی ؛ محمد قویدل سیوکی ؛ ابراهیم قاسمی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت شمال استان خراسان ( پهنه کپه داغ) با تأکید بر شهر بجنورد .فرزاد امانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
ترکیب و تعیین منشأ ماسه سنگهای سازند زیور در نواحی اجاق قشلاق و قره خان بیگلو ، شرق مغان ، شمال غرب ایرانفرزین فرزانهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات لایه شناسی تالاب هشیلان، استان کرمانشاهفرشیدرضائی چمنی*، غلامحسین راجی*، دکتر محمد حسین میر مومنی*، دکترمظفر شریفی*سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی و منشا رخداد سلستیت مخدان – استان بوشهرفرهاد احیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
بافتهای شبه کرویفرید مر –سید جواد مقدسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی های دورسنجی در محدوده حوزه آبریز آجی چای به منظور بهره برداری بهینه از آب پشت سد شهید مدنیفلوریز خیری مهرداد مدنی گیویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین