مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ژئوسروفولوژی و هیدروژئولوژی زمینهای کارستی با نگاهی ویژه به مکانیسم کارستی شدن در رشته کوههای اطراف کنگانمحمدرضا اسپهبدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
ژئوشیمی رسوبی ؛ ابزاری مفید در تفکیک رخساره های ریفی از غیر ریفی : مثالی از ژوراسیک فوقانی البرز غربیابرقانی،آرش آدابی،محمدحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
ژئوفید گامی فراتر از آکوئست پریولا (نگاهی گذرا بر محاسبه پتانسیل حرکتی گسله ها در پژوهش های لرزه زمینساختیبهنام اویسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
سنگهای آتشفشانی اسیدی در چهارگوش ساوهقربانی، محمدرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
سیستم های کانه سازی آبزاد ، چشم اندازی نو در ارزیابی منابع معدنی کشوربهرام سامانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
شاخص های بیواستراتیگرافی و پالئوژئوگرافی ژوراسیک میانی در ایراندکتر محمدعلی جعفریان، منصوره قبادی پور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی خطوط ساحلی کواترنر درمنطقه مکران ساحلی(استان سیستان و بلوچستان)محمدرضا غریب رضا احمد معتمد حمیدرضا معصومیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
شواهد رویدادهای آذرین همزاد جنبشی در مجموعه سنگهای دگرگونی چاپدونیمجید شاه پسندزاده* ، میرعلی اکبر نوگل سادات* ، علیجان آفتابی @سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
شواهد زمین ریخت شناختی زمین ساخت جنبا در فرادیواره گسله خزرمحمد رضا قاسمی،‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
طبیعت و منشاء گرانیتهای اشنویه : قابل کاربرد برای ماهیت پلوتونیسم در پهنه سنندج – سیرجانجلیل قلمقاش۱ ، منصور وثوقی عابدینی۲ ، محمد هاشم امامی۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
طرح اکتشاف طلا در استانهای خراسان و سمنان (از طرح تا تولید)سلیمان کوثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
فابریک سنگهای طلادار منطقه کرویان (۴۰ کیلومتری جنوب باختر سقز) کردستانمحمد محجل محمد جواد شمساسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
فرآیندهای لیستونیتی شدن در افیولیت ملانژ شمال نائیندکتر سید محمد حسین رضوی ، مهرداد قهرائی پور ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
فعالیت خرد زمین لرزه ای در منطقه تهرانمحمدرضا قیطانچی، نوربخش میرزایی، عبدالرحیم جواهریان، شهناز رحمانیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد GIS در مکان یابی صحیح دفن زبالهزارعی نژاد، مژگان گیاهچی ، پانته آسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) در تعیین خسارات ناشی از جنگ خلیج فارس بر زمین شناسی و محیط زیست زاگرستوکلی صبور، سید امیر سلطانی، ماهیار رحیمی، علی رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد عملی لاگهای چاه پیمایی در ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سنگ مادرحسین حسین پورصیامی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربردهای زمین شناسی سینکروترون (مطالعه سولفیدهای نقره و مس توسط SRS)رزم آرا، مرتضی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
کانسار rich MVT- Fمیلاکوه - تویه (جنوب غرب دامغان): راهنمای اکتشاف ذخایر مشابه در بخش بالایی سازند سلطانیهقدرت اله رستمی پایدار, ابراهیم راستاد, مجید قادریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
کانسار آهن منگنز دار رسوبی شمس آباد و ویژ گی های رخساره کانه دارمحیط تشکیل وژنزآن.جنوب اراکرضا فرهادی-**ابراهیم راستادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین