مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مدلهای دولومیتی شدن سازند الیکا در منطقه بلبل خوان آملمحمد علی قلی نتاجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مروری بر زایش کانسارهای مس و ویژگی های ژئودینامیکی آنها در منطقه عباس آباد – استان سمنانمحمد لطفی – رحیم نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
فابریک سنگهای طلادار منطقه کرویان (۴۰ کیلومتری جنوب باختر سقز) کردستانمحمد محجل محمد جواد شمساسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی چینه شناسی زیستی نهشته های مائیس تریشتین در مقطع کوه شیشه ( شمال غرب نهبندان)محمد نبی گرگیجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
اکتشاف نیمه‌تفصیلی کانسار مس و عناصر همراه در منطقه علی‌آباد موسویمحمدحسن جلیلی انگورانی - احمد خاکزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
ژئوسروفولوژی و هیدروژئولوژی زمینهای کارستی با نگاهی ویژه به مکانیسم کارستی شدن در رشته کوههای اطراف کنگانمحمدرضا اسپهبدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ارتباط ماگماتیسم و کانه‌زایی در گستره ابهر با استفاده از داده‌های زمین شناسی صحرائی و ژنوفیزیک هوائیمحمدرضا جعفری ایرج رسا محمد لطفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی خطوط ساحلی کواترنر درمنطقه مکران ساحلی(استان سیستان و بلوچستان)محمدرضا غریب رضا احمد معتمد حمیدرضا معصومیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فعالیت لرزه ای منطقه یزدمحمدرضا قیطانچی شیرین خاضعی علی زارع پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
فعالیت خرد زمین لرزه ای در منطقه تهرانمحمدرضا قیطانچی، نوربخش میرزایی، عبدالرحیم جواهریان، شهناز رحمانیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده بهینه از دستگاههای XRF پرتابل در اکتشافات ژئوشیمیایی با نگرش ویژه بر دستگاه Minimateمحمدرضا هزاره، بهزاد براتی و رضا اسلامی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
چینه شناسی و سنگ شناسی رسوبات گروه شمشک در راستای آشنایی با افق های ذغال خیز ایرانمحمدعلی جعفریان، حسینعلی بگی، اصغر اعتصامپور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
پتروگرافی ذغالسنگ مزینو (هجدک)محمدعلی جعفریان، حسینعلی بگی، اصغر اعتصامپور،جمشاد یوسف زاده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
متامورفیت های انارک (ایران مرکزی )محمود الماسیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیستمین گردهمائی علوم زمین
نحوه تشکیل سنگهای آتشفشانی با ساخت بالشی و تعیین سن آنها بوسیله سنگ آهکهای فسیل‌دار موجود در فضای بین بالشهامحمود رحمتی ایلخچی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی عملکرد چاههای پمپاژ مجتمع مس سرچشمهمحمود علیپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
ویژگی‌های ریولیت‌های دامنه جنوبی مجموعه آتشفشانی ـ نفوذی طرود ـ چاه‌شیرین و ارتباط آنها با کانه‌زایی اپی‌ترمال طلا ـ فلزات‌پایه در منطقه معدنی گندیمحمود فرد، ابراهیم راستادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی امواج حجمی زمین لرزه اسفند۷۶ گلباف کرمانمدلسازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
مدل سازی فرآیندهای پترولوژیکی و جایگیری کمپلکس نفوذی اندریان، شمال غرب ایرانمرتضی خضری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
برآورد پارامترکیفیت (Q) در منطقه اردبیلمرسده فامیلی-عباس مهدویان-محسن پورکرمانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین