مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پتروگرافی وپترولوژی توده گرانیتوئیدی شمال و شمال شرق ازنااسماعیل درویشی دکتر محسن مویدودکتر محسن موذن،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فعالیت زمین لرزه ای در گستره کهمره سرخی – فاموراشرف عباسی ، محمدرضا قیطانچـی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی هدایت هیدرولیکی و ضریب قابلیت انتقال آبخوان دشت شبستر با استفاده از داده های ظرفیت ویژهاصغری مقدم، اصغر حسنپور، محمد علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه و بررسی پدیده‏های هیدروژئومورفیک سازنده‏های کارستی دشتهای آسپاس و بکان با استفاده از داده‏های ماهواره‏ای و GISاصغری مقدم، اصغر؛ ناصری، حمید رضا؛ مؤمنی، پژمانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی مقدماتی رسوبات سیلیس دار ژوراسیک البرزافشین کریم خانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه منابع آب کوه سفید منطقه بوانات فارس با استفاده از اطلاعات رقومی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییافشین موحدپور محمد زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی پیشرو داده‌های مقاومت‌سنجی مغناطیسی میدان کل (TFMMR) بروش اجزاء محدود برای ساختمانهای دوبعدی: بخش اول: مبانی تئوریک و فرمولاسیوناکبر لوافان - نادر فتحیان‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی پیشرو داده‌های مقاومت‌سنجی مغناطیسی میدان کل (TFMMR) بروش اجزاء محدود برای ساختمانهای دوبعدی: بخش دوم: الگوریتم و نتایجاکبر لوافان - نادر فتحیان‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
مدل سازی عیاری – زمین ساختی معدن سنگ آهن گل گهرامیر حلاجی محسن نجف آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر لرزه نگاری سه بعدی زبانه آهکی تاربور در تاقدیس دارخوین (جنوب غرب ایران)ایرج عبدالهی فرد* محمد حسن علیئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
اجرای روش مغناطیس سنجی در محوطه باستانی اریسمانبابک امین پور* - شهریار جوادی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین زمین ساخت فعال با استفاده از مورفولوژی مسیر رودخانه ها با نگرشی ویژه بر راندگی زردکوه و تاقدیس پز (جنوب شرقی استان لرستان)بابک خردمند محسن پورکرمانی محسن هدایتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
سیستم های کانه سازی آبزاد ، چشم اندازی نو در ارزیابی منابع معدنی کشوربهرام سامانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
متالوژنی کانسارهاای آپاتیت در ایران مرکزی و دوگانگی زایش زمانی و مکانی آنهابهرام سامانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی (نقش انسان در آن)بهزاد براتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تیپ کانی سازی مس در کانسار وشنوه (جنوب استان قم(بهزاد مهرابی – آرش فاضلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
ژئوفید گامی فراتر از آکوئست پریولا (نگاهی گذرا بر محاسبه پتانسیل حرکتی گسله ها در پژوهش های لرزه زمینساختیبهنام اویسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
مزایای استفاده از GIS درمطالعات زمین شناسی مهندسی ( ارائه مطالعه موردی البرز مرکزی )پانته آ گیاه چی شیدا اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
تحقیق در جهت پیش بینی زلزله و شناخت علل بروز زلزله آتش فشانی کوه هاپروین علیپور نصیر محلهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی گستره آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش ژئوالکتریکپگاه زارع بابک تواناسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین