مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی فعالیت زمین ساختی منطقه شرق ملایر با استفاده از شاخصهای زمین ریختیپورکرمانی ، محسن رضائی ، منوچهرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
نمایش داده های حاصل از اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای (روش تخمین شبکه ای توسعه یافته)پیام سودی شعارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
چهره های ریخت زمین ساختی گستره کوهپایه و دشت طبسپیمان نواب پور و دکتر عبدالله سعیدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تفکیک و طبقه بندی کائولینیت های جنوب دانسفهان با استفاده از پردازش بر روی داده های لندست TMتوکلی صبور، سید امیر سلطانی، ماهیارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) در تعیین خسارات ناشی از جنگ خلیج فارس بر زمین شناسی و محیط زیست زاگرستوکلی صبور، سید امیر سلطانی، ماهیار رحیمی، علی رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه مقدماتی پالینولوژیکی و باز نگری بر سازند لشکرک در کوه لشکرک بزرگ البرز مرکزی، شمال ایرانجعفر صبوری× بابک صدقی× علیرضا امری کاظمی× سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
محیط تشکیل خاکهای لاتریتی در منطقه کانکاوولی,ایالت ماهاراشترا در کشور هندوستانجلال دورقی-ک-آ-شرماسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
طبیعت و منشاء گرانیتهای اشنویه : قابل کاربرد برای ماهیت پلوتونیسم در پهنه سنندج – سیرجانجلیل قلمقاش۱ ، منصور وثوقی عابدینی۲ ، محمد هاشم امامی۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تأثیر سازندهای زمین شناسی برکیفیت آبهای زیرزمینی منطقه شمال غرب اصفهانجهانگیر عابدی کوپایی محمدرضا باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تداوم راستای گسله اصلی جدید زاگرس در گستره بین مدار۳۲ تا۳۳ درجه شمالیجهانی، سلمان نوگل سادات، میر علی اکبرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
اثر ابعاد مجرای اصلی در ویژگیهای هیدروگراف چشمه های کارستی با استفاده از شبیه سازی مدل تخلخل دوگانه معادلجواد اشجاری، دکتر عزت ا… رئیسی، دکتر محمد زارع،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
موقعیت بافتی و ترکیب شیمیایی الیوین به عنوان معیاری ژنتیکی در تعیین پتروژنز مجموعه سیخوران، جنوب خاوری ایرانحبیب اله قاسمی(۱) مسیب سبزه ئی(۲) تیری ژوتو(۳)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تکوین پلوتونیسم کالکو آلکالن ، کالکو آلکالن پتاسیم دار و شوشونیتی با کانسار سازی مس (مولیبدن ، طلا ،نقره ) پورفیری در توده های نفوذی گرانیتوئیدی سنوزوئیک ایرانحبیبه عطاپور، علیجان آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
پی جویی کانیهای سنگین در رسوبات بادی شمال آرانحسن داداشیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
مشخصات فیزیکو- شیمیائی سیالهای کانی ساز در شمال استان سمنانحسن نژاد، علی‌اکبرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد عملی لاگهای چاه پیمایی در ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سنگ مادرحسین حسین پورصیامی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
لرزه زمینساخت و شاخص های استرس زمینساختی در ایرانحسین صادقی§ و جعفر شجاع طاهری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه اولیه د رباره پیشروی و عقب نشینی دریا و ارتباط آن با تغییرات حیاتی در آخر فرازنین و اول فامنین در ایران مرکزیحسین غلامعلیان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
ارائه مدل تکتونیکی جدید برای منطقه خوی درžحسین، عزیزی؛ حسین، معین وزیری؛ محمد، محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات زمین شناسی اقتصادی برروی کانسار فسفات _ خاکهای نادر گزستانحمایت جمالی , محمد باقر دری , علیرضا بابا خانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین