مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
نگرشی نو بر معدن سرب و روی علم کندیسیامک آریانپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی‌ تغییرات‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ حوضه‌ کویر میقان‌ ـ استان‌ مرکزی‌سید بهزاد سیادتی‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین اورانیوم در سنگ معدن توسط روش دستگاهی تجزیه بطریق اکتیو کردن نوترونی‌واسپکتروفتومتری‌دوروش‌مستقل از همسید حسین امیدیانی، دکتر ایرج بیات،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
پتروگرافی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی حسن سالاری (جنوب شرق سقز)سید حمید رضا رضایی*- دکتر منصور وثوقی عابدینی*- مهندس علیرضا باباخانی**سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
خطر زمین لرزه در مسیر انتقال نفت و گاز خزرسید مسعود پیمان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
خاستگاه تکتونیکی آتشفشانهای پلیوکواترنر منطقه توش کوه (غرب توده آتشفشانی سهند – جنوب شرق آذرشهر)سیدمحمد هاشم امامی امیر مرتضی عظیم زاده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بکارگیری داده های زوج استریو ماهواره ای و تعیین مدل ارتفاعی رقمی زمین در منطقه کبیر کوه ( استان ایلام ) به منظور ارائه روشی نوین در پیاده سازی دقیق عوارض زمینیسیمین مهدی زاده تهرانی و طیبه سامانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
برآورد بهینه هدایت هیدرولیکی آبخوان دامغانسینا نصوحی دکتر عبدالوحید اغاسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
پتانسیلهای معدنی ورقه دیزج با نگرشی ویژه بر پتانسیلهای سنگهای افیولیت ملانژشهرام رحمانی ( سخنران ) × محمود مهرپرتو × ناصر عابدیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
اهمیت و جایگاه سیستم های تصویری در تهیه نقشهشیدا اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی میکرو فاسیس ها ومحیط رسوبی رسوبات دونین فوقانی در ناحیه چاریسه ، شمال شرق اصفهانشیرانی بید آبادی ، کورشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
برسی منابع آب در سازندهای کارستی تاقدیس کبیرکوهصادق علیمرادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مسائل جدیدی در ارتباط با مجموعه تور بیدایتی – رادیو لاریتی نیریز و تعیین واحد زمان سنگی آن در حوضه زاگرسطهمورث یوسفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پترولوژیکی وژئوشیمی سنگهای مجموعه افیولیتی شمال نائینعبدالرزاق جباریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
زمین‌شناسی و منشاء احتمالی کانسار آهن-آپاتیت چغارت بافقعبدالمجیدیعقوب پور - فریباکارگران بافقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
اهمیت و نقش دورسنجی و تصاویر ماهواره ای در مطالعات ژئومورفولوژیعبداله سیفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از مقاطع عرضی موازنه شده (Balanced cross section ) در بررسی تکوین ساختاری البرز خاوری(ناحیه خوش ییلاق)عشقی پور,محمد* - آهنگران راد، علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه تورمالین زایی و بافتهای حاصل از آن در گرانیتها، آپلیتها و پگماتیتهای منطقه فقیره- خاکو ( جنوب همدان)علی اصغر سپاهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مهاجرت از نقشه های جوهری به دیجیتالی و معرفی روشی در چاپ نقشه های زمین شناسیعلی پورلطیفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی منشاء و فرایندهای ژئوشیمیایی حاکم در تشکیل نهشتهء بوکسیت قپی (غرب میاندواب-استان آذربایجان غربی)علی عابدینی،علی اصغر کلاگری،علیرضا کریم زاده، محسن مؤذنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین