مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربرد ژئوترموبارومتری آمفیبول - پلاژیوکلاز در توده گرانیتوئیدی چشمه سفید، شمال گلپایگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
((بررسی های اکتشافی ومعرفی نقاط امید بخش معدنی در ورقه۰۰۰/۱۰۰: ۱ سیه چشمه با استفاده از تلفیق لایه های اطلاعاتی در سیستم G.I.S ))یوسف قمیان* – محمد صادقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
شبیه‌سازی سیستم جریان آب زیرزمینی دشت تسوج با استفاده از مدل ریاضی و GISخدائی،‌کمال * ، ناصری،‌ حمیدرضا** ، اسدیان، فرهادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی زونهای برشی و نقش آنها در نحوه پراکندگی مناطق دگرسان شده جنوب وجنوبغرب نائین با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ایهمایون صفایی ، علی قاسمی، بتول تقی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت بکارگیری درمکانیابی دفن زباله شهر ساریمژگان زارعی نژاد پانته آگیاهچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از GIS در محاسبه حوضه آبریزشیدا اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
طراحی واجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی شرکت ملی صنایع مس ایران (CuGIS)محمدکریمی [۱] ، محمد جواد ولدان‌زوج۲، علی‌منصوریان۳ ، محمودرضا دلاور۴ و نادر صاحب زمانی۵سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسیهای‌ دورسنجی‌ به‌ منظور بارزسازی‌ و تفکیک‌ زونهای‌ دگرسانی‌هیدروترمالی‌ در منطقه‌ جنوب‌ خاوری‌ کرمان با تأکیدی‌ بر استفاده‌ ازروشهای‌ آماری‌ تک‌ متغیره‌ و چند متغیره درپردازش‌‌ناصر نعیمی‌ قصابیان ، سیمین‌ مهدیزاده‌تهرانی ، داود رفاهی‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
حذف مزاحمت کربناتی در بارز سازی رخنمونهای رسی از راه تحلیل مؤلفه های اصلی بر روی داده های ETM+فاطمه راست منش۱ ، مجید هاشمی تنگستانی۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تغییرات مرفوتکتونیکی و نوسانات سطح آب دریایی خزر با نگاهی ویژه به خلیج قره بغاز گل از روی تصاویر ماهواره ایمحمد رضا اسپهبدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
رداز‏ش ‏‏ داده های ژئوشیمیایی در محیط MapInfo(GIS) با تهیه یک برنامه کاربردی و تلفیق آن با Statistica, Surferمحمد رضا حسین نژاد فریدون قدیمی عروس محله رضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از پردازش‌ داده‌ ماهواره‌ای‌ در معرفی‌ مناطق‌ امیدبخش‌ معدنی‌ مرتبط‌ با فرآیند لیستوینیت‌زایی‌،‌ در ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ مختاران‌ (جنوب‌ بیرجند)مهسا شهبازی‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
آنالیز داده‎های دورسنجی و ژئوفیزیک هوایی جهت اکتشاف کانسارهای نوع پورفیری با استفاده از روش طبقه‎بندی فازی. مطالعه موردی منطقه میدوک استان کرمانزهره معزی‎فر۱ حجت‎اله رنجبر۲ مهدی هنرمند۱سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
استفاده ازتصاویرماهواره لندست ۷درتفکیک آلتراسیونهای هیدروترمالیاحمد کاظمی مهرنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی عوامل مؤثردر زمین لغزش وپهنه بندی آن در مسیر رودخانه ماربربا استفاده از GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نقشه‌های شتاب طیفی برای گستره تهرانحسام الدین خشنودی، مهدی زارع،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل مورفوتکتونیکی ارتباط توزیع مکانی گنبد های نمکی و روندگسل های پی سنگیدکتر قدرت ا… فرهودی، علی فقیه،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
پهنه بندی مقدماتی خطر زه‌کشی اسیدی معادن در ایران، با بهره‌گیری ازGIS : رهیافت پیش‌بینی احتمال رویدادشهرام نصیری طیبه کیانی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی علل وقوع سیل در استان گلستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ۷مهرداد مدنی گیوی – مریم مکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از سیستم تصویر برداری IKONOS جهت تهیه نقشه های بزرگ مقیاسمهندس رضا میرزاخانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین