مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
جنس کنودونتی Ancyrodella و نقش آن در تعیین مرز اشکوبها در سازندهای شیشتو وبهرامحسین غلامعلیان۱و۲ و محمد رضا کبریائی۲و۳ و محمد حسین قرایی۴ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تکوین ساختاری و تکتونیکی درون‌نهشته (Inlier ) گلپایگان- موتهمحمد محجل، علی یساقی، یعقوب سلطانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بالا زدگی فشاری جهانی ( up ـ Jahani Push )مهران آرین دکتر منوچهر قرشی دکتر محسن پور کرمانی عبدالحسین احمدنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
Effect of spatial distribution of Hormuz salt on deformation style in the Zagros fold and thrust belt: an analogue modelling approachAbbas Bahroudi۱ and Hemin A. Koyi سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
توانمندی محاسبات نرم در مدل‌سازی سیستمهای غیرخطی تکتونیکیرضا درخشانی(۱) ، قدرت‌الله فرهودی(۲) و محمد سمیعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
محاسبه خطای تغییرمکان روکانون دستگاهی زمین لرزه ها نسبت به پهنه های در مهلرزه ایشان وعوامل ایجاد کننده آنها گستره زاگرسدی ناز ایزان بدی دکترمنوچهرقرشی دکترمحمدرضا قاسمی، کترمحمدرضا قیطانچی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مدل تکتونیکی جنوب مرند(کوههای میشو)صادق زاه.م دکتر ستار زاده .ی موید.مسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی‌ و تحلیل‌ تغییر روند ساختاری‌ و محاسبه‌ پارامترهای‌ استرین‌ برشی‌در چهارگوش۱:۲۵۰۰۰۰حوضه‌ آبدوغی‌ناصر نعیمی‌ قصابیان‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
وضعیت مورفوتکتونیکی و نئوتکتونیکی شهرستان شبسترغلامعلی سلطانی سیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فعالیت نو زمین ساختی گستره سمنان با استفاده از شاخصهای ریخت زمین ساختی(فرازسنجی).حقی پور، نگارقرشی،منوچهر عباسی،محمدرضا قاسمی،محمدرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری چین های Reclined نامتقارن در پهنه برشی گسل اقلیدسرکاری نژاد، خلیل حاجی حسینلو، حسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری و ارائه الگوی تکتونیکی شمال معادن حاجات (شرق ایران)محمد رضا مشرفی فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
THE PRINCIPLE OF UNIVERSAL PARALLELISMسیامک زند پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
الگوی تقسیم کرنش ساختاری در رشته کوه شتریپیمان نواب‌پور و محمد فریدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
چین خوردگی مکرر(Superposed folding) در گستره شمال خاوری نی ریزسرکاری نژاد ، خلیل کارگر ، شهرامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
Shapes and timing of structures in Hormuz salt in the Zagros basinA. Bahroudi and C. J. Talbotسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کاربری از نشانگر های کینماتیکی جهت برش در تحلیل حرکت چرخشی رخنمون سه قلاتون در پهنه شمال خاوری نی ریزسرکاری نژاد ، خلیل کارگر ، شهرامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی و تحلیل پهنه‌های گسلی عرضی- برشی در شمال باختری زاگرس با استفاده از داده‌های دور‌سنجی فضاییزینب داودی، علی یساقی، فرخ برزگر،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
چرخش خرد قطعه گسله دریاچه نمکسهیلا بوذریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روش تقارن حوضه زهکشی در مطالعات مورفوتکتونیکی منطقه مرودشت-درودزنفرهودی، قدرت الهشهسواری، علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین