مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پهنه‌بندی حوضه ساحلی محمودآباد با در نظر گرفتن مبانی توسعه پایدارفریبا مـختاری، سید محمدتقی ساداتی‌پور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مقدمه‌ای بر محیطهای انسانی دیرینه با نگرشی بر محیطهای انسانی دیرینه منطقه کرمانشاه ـ روانسرکمال طاهری فریدون بیگلریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
Geochemical Concentration of Mercury (Hg) in fumarolic surficial soils Hatchobaru Geothermal field, Japanلویزه&#۱۶۴۵; ‚ فرشادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نقشه های زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شیرازامیر شاه بیگ منوچهر پدرامی محمد رضا عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خطر زمین لغزش و اثرات مخرب آن در محدوده کوه کی نو (جنوب شرقی استان لرستان)بابک خردمند عبدالحسین احمد نیا محسن پور کرمانی محسن هدایتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
پهنه‌بندی استعداد توان باربری نهشته‌های کواترنری شهر تهران با استفاده از SPTمهدی ملکی، جعفر غیومیان، سیّد محمود فاطمی عقدا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل پایداری ترانشه ها و شیروانی‌های سنگی ساختگاه سد سرمشکیوسف شرقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه و اندازه گیری نفوذپذیری خاکهای دلتای زرینه رود به روش رینگ مضاعفصمد علیپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
هیدروژئوشیمی سازندهای سخت بخشی از حوضه آبریز قزل‌اوزنحمیدرضا ناصری فرهنگ دادروانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه در ساختگاه سد بختیاریداریوش طاهری، محمد رضا نیکودل،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
منطقه عسلویهدکتر محمد رضا نیکودل دکتر شهاب الدین یثربی،مرتضی شش پریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ویژگیهای زمین شناسی مهندسی ساختگاه مخابراتی اهواز تپهمحمد رضا نیکودل سعید هاشمی طباطبائی حسین جمشیدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی ساختگاه تونل انتقال آب دامغانکامران گشتاسبی سعید الیکائی طالقانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آب های زیرزمینی دشت لادیزدکتر لشکری پور، غلامرضا، خلاقی توره، شهربانو، کوچکان زاده، آزاده،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی اجمالی آب های زیرزمینی دشت نهاونددکتر غلامرضا لشکری پور، داریوش کولیوند، معصومه ساکی، مجید شکیبی نیا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
پرده تزریق تکیه‌گاه چپ سد شهید عباس‌پور و سیستم رفتارنگاری آنسیدمحمود فاطمی عقداسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
برآورد و ارزیابی بیلان آبی حوضه ‌آبریز نیشـابوردکتر غلامرضا لشکری پور، اعظم رونقی‌، سارا کلیدری،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل سه بعدی ریزشهای گوه ای در معادن روباز به روش برداری بر پایه شرایط موجود در معدن مس سرچشمهمصطفی آموزش کاوه طالبی الهام منتظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بهره‌گیری از شرایط آب زیرزمینی در تعیین نوع عنصر آب‌بند در نهشته‌های آبرفتی موجود در پی سد غازان خویماشااله خامه‌چیان ایرج گلابتونچی کریم روشن‌بختسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پدیده نشت زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینیدکتر غلامرضا لشکری پور، مهدی قوشه ای، رضا مقدم فردویی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین