مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی تاثیرخواص هیدروشیمیایی آب زیرزمینی بر ساختمان چاههای کشاورزی دشت آذرشهراصغراصغری مقدم،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تخمین مقادیر تغذیه سفره های آب زیرزمینی مرتبط با حوضه آبریز زاینده رودرامین ارفع نیا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی مشکلات منابع آب حوضه آبریز دشت دهلرانصادق علیمرادی دکتر رضا حقیقتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تصحیح معادلات هیدروگراف فروکش آبدهی چشمه و تعیین حجم دینامیکی آب زیرزمینی آبخوان کارستیاحمد دادستانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
طراحی پوشش بتنی تونل انتقال آب چشمه لنگان با استفاده از خواص ژئومکانیکی توده سنگهای مسیررامین دوست محمدی رضا مسعودی مسعود هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
AUTHORS’ IDENTIFICATIONBahman Bohloli Goran Svedbjorkسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی تونل انتقال آب کاکارضاکامران گشتاسبی داود عزیز محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
براورد منحنی هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک ار روی منحنی دانه بندی آن و با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعیRBFNسعید مکنونی گیلانی۱ ، محمد نخعی۲ ، غلامرضا لشکری پور۳، محمد تشنه لب۴سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
فن جدید ارزیابی مقدماتی محدوده حفاری در آبخوانهای آهکی با آمار آبدهی چشمه های کارستیاحمد دادستانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آزمون‌های لوژان و رابطه لوژان – خورند دوغاب از دیدگاه آب‌بندی در سد سلمان فارسیمحمد حسن نظری ماشاا.. خامه‌چیان منوچهر شفی‌خانی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی شیوه‌های مناسب آب‌بندی حفرات کارستی با توجه به مقیاس آنها در سد سلمان فارسیمحمد حسن نظری ماشاا.. خامه‌چیان منوچهر شفی‌خانی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد بیلان جزء به جزء در برآورد ضریب ذخیرهعلاف نجیب، اصغری مقدم، اصغر،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
برآورد سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش های متداول درون یابی و مقایسه آن با تکنیک زمین آمارفرهاد میثاقی، کورش محمدی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
اثرتوسعه مجاری ریز آبخوان های کارستی بر رفتار هیدرولیکی آبخوانبوسیله شبیه سازیجواد اشجاری، دکتر عزت ا… دکتر محمد زارع،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
معرفی و بررسی اکتشافی معادن و پتانسیل های باریت چهارگوش مهاباد(آذربایجان غربی)یوسف رحیم سوری ؛ عبدالمجید یعقوب پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کـانـه زایی قلــع در منطقه گرانیت شاهکوه (شرق ایران)داریوش اسماعیلی۱، محمدولی‌ ولی‌زاده۱، فرید مر۲، جمشید حسن‌زاده۱سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
عنوان :متالوژنی ورقه زمین شناسی ۰۰۰/۱۰۰: ۱ تسوجمحمد باقردریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
رفتار ژئوشیمیایی سرب در زون های سه گانه کانسار سرچشمهصالحی،رسول۱-خلیلی،محمود۲-قاضی فرد،اکبر۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نقش فرآیندهای فروشست و انباشت در پراکنش عنصر کادمیوم، کانسار پورفیری سرچشمهصالحی،رسول۱-خلیلی،محمود۲-آهنکوب،مریم۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی و معرفی کانی سازی نوع Fe-Oxides Cu-Au و مگنتیت مرتبط با کمربند ولکانیکی-پلوتونیکی خواف-کاشمر-بردسکنمحمد حسن کریم­پورر×سعید سعادت و آزاده ملک­ززاده شفارودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین