مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی تکوین کانسار کائولن زنوز در ارتباط با پدیده‎های دگرسانی هیپوژن و سوپرژنسیاه چشم ، کمال عابدینی ، علی احمدزاده ، غلامرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه ژنز کانسار آهن بابا علی با استفاده از رفتار عناصر نادر خاکی (REE )براتی مهرداد دکتر خاکزاد احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی کانی شناسی و ژئوشیمیایی کانسار کائولن رخ سفید گنابادروح الله میری بیدختی دکتر بیژن اعتمادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ویژگیهای ژئوشیمیایی و خاستگاه تکتونیکی توده های نفوذی میزبان کانه زائی مس درمنطقه دره زرشک - علی آباد(جنوب غرب یزد)زراسوندی.علیرضا،لیاقت.ساسان، غیوری.کبری،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار آهن آبپونه، غرب اصفهاننصر اصفهانی، علیخان ۲-احمدی، محمودسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی اکتشافی و اقتصادی اندیسهای مس معدن چاه موسیسلیمان کوثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ویژگی های زمین شناسی، کانی شناسی و سیال های درگیر رگه های اپی ترمال فلزات پایه و گرانبهای مناطق گندی و ابوالحسنی، معلمان، استان سمنانغلامحسین شمعانیان اصفهانی جمشید حسن زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
اکتشافات مواد معدنی با نگرشی ویژه بر آنومالی طلا در کوههای طارم (زنجان)شهرام رحمانی ناصر عابدیان سرمد روزبه کارگرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
اکتشاف عناصر کمیاب ونادر خاکی در سنگهای گرانیتوئیدیشهرام رحمانی دکتر محمد هاشم امامی علی اصغر مختاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه میانبارهای سیال در فلوریت های کانسار باریت کمشچه اردستان ـ استان اصفهانگیتی فرقانی تهرانی۱، محمد علی رجب زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه زمین شناسی ناحیه جنوب غرب میانه (استان آذربایجان شرقی)با نگرشی ویژه برسنگهای زینتی و قیمتی منطقهمحرمی، رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
عنوان : بررسیهای ژئوشیمیایی به منظور ارائه مدل اکتشافی و تجزیه و تحلیل شبکه اکتشاف کانسار سرب و روی عمارت اراکرضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
الگوی کانه‌زایی در کانسارهای سولفیدی منطقه معدنی بافق (یزد) بر اساس ویژگیهای ساختی، بافتی،کانی‌شناسی و ژئوشیمیاییحسن آذرآیین ودکترعلیجان آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی اکتشافی پتانسیل تیتانیم قره آغاج ارومیهیوسف رحیم سوری ، عبدالمجید یعقوب پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
پتانسیل های معدنی منطقه چاه پولون واقع در غرب فردوس (خراسان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات فیزیکی سنگهای تزئینی استان کردستان در مناطق قروه و گاوشان سنندجافشین اکبرپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کانه زایی سولفید توده‌ای مس-روی(نقره) در مجموعه آتشفشانی-رسوبی سوریان در منطقه بوانات،در پهنه سنندج-سیرجانفردین موسیوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
رخداد منگنز لایه‌‌‌ای شکل گراب در توالی آتشفشانی ـ رسوبی الیگومیوسن شمال شرق طالقان (البرز مرکزی).رسو دولت‌خواهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
اثرات دگرگونی برکانه‌زایی سولفید توده‌ای مس در منطقه بوانات(استان فارس)فردین موسیوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
دلایل تشکیل منطقه نارس غنی‌شدگی سولفیدی در کانسار مس-مولیبدن سونگون،اهر،آذربایجانطباطبایی، میرداود و آفتابی، علیجانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین