مقالات

نمایش ۲۸۱ تا ۲۸۸ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
حوضه کششی Pull-apart، محلی برای فعالیت ولکانیک های کرتاسه در کردستان (شمال سنندج)حسین عزیزی، حسین معین وزیری، محمد محجل؛سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
فرایند متاسوما تیسم درتوده نفوذی اکاپل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
فروپاشی آمفیبول ها و بیوتیت ها در ماگماها و اهمیت پترولوژیکی آنمسیب سبزه ایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی کواترنری سلماس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ژئوشیمی عناصر نادر خاکی کانسارهای آهن- آپاتیت ناحیه بافق و مقایسه آن با ژئوشیمی توده‌های سینیتی مجاور و منشأ احتمالی آنهامیر علی اصغر مختاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی شرایط دگرگونی منطقه قیلسون، شرق سقز با استفاده از مطالعه کلریتوئیدشیست هاسید فخرالدین اطهری،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
آلایش پوسته‌ای سنگ‌های آتشفشانی بازیک کواترنری محور قروه- تکاب بر اساس شواهد پترولوژیکی، ژئوشیمیایی و ایزوتوپیسارا ملکوتیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه تغییرات ترکیب شیمیایی گارنتها در سنگهای دگرگونی منطقه همدانعلی اصغر سپاهی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین