مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
طراحی حد نهایی معدن سه چاهون- آنومالیXI با استفاده از نرم افزار NPV Schedulerمسعود منجزی۱، احمد رضا صیادی۱، آندره اسکندر آشور۲، مجتبی صدیقیان۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل حساسیت متغیرهای بحرانی فنی و اقتصادی معدن مس سونگوناحمدرضا صیادی۱، مسعود منجزی۱، مهدی وحیدی۲ و نرجس سلگی۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل برای تعیین روش استخراج مناسبمحمد عطائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی داده‌ها‌ی ژئوشیمیایی برگه ۵۰۰۰۰/۱ شورجستان با استفاده از آنالیز مولفه‌های اصلیعلی عالی انوری، سعید اسکندری، محسن کرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه زمین شناسی اقتصادی کانسار مس- طلا در محدوده مسجد داغیرویا زنوزی* ، دکتراحمد خاکزاد* * ، دکترمحمود مهرپرتوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات ایزوتوپی - میکروترمومتری اندیس طلا دارآقورن درغرب شهرستان میانهسید رضا مهرنیا ، سعید میرزائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
زمین­شناسی، کانی­سازی و ژئوشیمی مواد رادیواکتیو در منطقه اکتشافی زریگاناحسان ترابیان، محمد فخرالدین آقاجانپور و محمدجواد داراییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک و بررسی های کانه زایی در برگه ۱:۵۰۰۰۰ جزین واقع در شمال فردوس(استان خراسان)منصوری جوزانی، امیر منصور- لطفی، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی استان مرکزیمحمدرضا حسین نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و لیتوژئوشیمیایی کلات تیمور در شمال کاشمرمهدی زمردیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تیپ ژنتیکی و کانی سازی ذخیره طلای اپی ترمال واقع در رگه سیلیسی شماره ۳ روستای زاگلیگ-اهرامیر نوروزی، دکتر محمود مهرپرتوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی‌های ژئوشیمیایی و معرفی مناطق امید بخش در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ زاهدانعلیرضا اسدی کرم، سعید جباری، ابراهیم علی اقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصد هزارم سنقر (استان کرمانشاه)عباس نجف پور آبکناری -دکتر محمد رضا جعفری -عبداله کوثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ژئوشیمی عناصر فرعی و نادر خاکی و کاربرد اکتشافی آن در کانه­زائی ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در منطقه باریکا(شرق سردشت)علی یارمحمدی۱، ابراهیم راستاد۲، محمدجواد شمسا۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
رخداد طلای باریکا: کانه­زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایرانعلی یارمحمدی۱، ابراهیم راستاد۲، محمد محجل۳، محمد جواد شمسا۴سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
کانه‌زائی طلای هیرد: نمونه‌ای از ذخایر طلای مرتبط با نفوذی‌های گرانیتوئیدی احیائیاشراقی۱، حسن؛ راستاد۲، ابراهیم؛ امامی۳، محمد هاشم؛ عسکری۴، علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ژئوشیمی عناصر اصلی، فرعی و کمیاب و کاربرد آنها در اکتشاف طلا در پهنه­ برشی قلقله (جنوب­غرب سقز)فرهنگ علی­یاری؛ ابراهیم راستاد؛ محمدجواد شمسا؛سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
دگرشکلی، دگرسانی و نقش آنها در کانه­زایی طلا در پهنه­های برشی شکل­پذیر و شکنای قلقله، جنوب­غرب سقزعلی­یاری، فرهنگ*؛ راستاد، ابراهیم**؛ محجل، محمد**؛ شمسا، محمدجوادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
زمین شناسی و ژنز کانسارهای سرب و روی شمال سمنانبازرگانی گیلانی، کمال الدین۱- فرامرزی، مریم۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
Bitimin index in Ilam province and applied activities on them.سید نجم الدین الماسی-دکتر امیر پازوکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین