مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی رفتار عناصر اصلی، فرعی و جزئی در طی فرآیند بوکسیتی شدن در کانی‌شیته، شرق بوکان، آذربایجانغربی، ایرانعلی اصغر کلاگری، علی عابدینی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
چاه نعلی گامی طلایی در سیستان و بلوچستانمحمد رضا هزاره، ایرج رساءسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کانه زایی طلا، مس و تنگستن درسنگهای آذرین منطقه طوطی زار آرانمهرداد موحدی، الهام چیت گری، احمد خاکزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
پراکندگی زمانی کانسارهای بوکسیت‌ایرانسهیلی‌نیا،سمیرا، صادقی فلک‌دهی، صدیقهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
Algorithm of Fuzzy c-Means Clustering in Geochemical Exploration An example : from East IranM. Shiva -A. Ariafar -A. Moradzadehسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ژئوشیمیایی زهاب اسیدی در معدن مس دره زاربهنام کشاورزی، جمشید شهاب پور، رضا ناصح ، مجید زاهدی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی توزیع عناصر Cd و Pb در رسوبات سطحی بستر تالاب انزلیلیلا اردبیلی، بهروز رفیعی، سید حجت خداپرست شریفی، حسن محسنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
آمایش زیست محیطی حوضه ساحلی چالوسدکتر محمد تقی ساداتی پور،پوراندخت بینقی، مرضیه اسلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و تعیین پارامترهای شیمیایی و بار آلودگی آب رودخانه دربند تهرانمهندس لیدا سلیمی۱ و تندیس خاک ره۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تغییرات فیزیکو- شیمیایی در کالبد حوضه آبریز بابل روددکتر محمد تقی ساداتی پور، مهندس فرهاد عربهاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی میزان آلایندگی عناصر سنگین در خاکهای منطقه افیولیتی فیروزآباد شاهرودهادی حاجی زاده۱، غلامحسین کرمی۲، سعید سعادت۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کمی و کیفی حوضه ساحلی لنگروددکتر سید محمد تقی ساداتی پور و نگین امین افشار ودکترمحمد رضا محمد شفیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کیفی آبهای زیر زمینی در پایین دست محل دفن زباله شهر مشهدسمیه پارویی۱، غلامحسین کرمی۲، ناصرحافظی مقدس۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
آمایش زیست محیطی حوضه ساحلی سفید رودسید محمد تقی ساداتی پور و سحر صدیق راهنماسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ظرفیت گیاه پالایی خاک و آب توسط چند نمونه گیاه انباشته گرطاهره اسلام زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کمی و کیفی حوضه متاثر از سرشاخه رودخانه دز و توجه به مولفه‌های توسعه پایداردکتر سید محمد تقی ساداتی پور و فرناز قبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تاثیر دامپ های باطله در تولید زهاب اسیدی معدن مس سرچشمهساناز اورندی، دکترعبدالمجید یعقوب پور، دکترمحمد نخعی،دکتر بهزاد مهرابی، مهندس حسن صحرائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
دورنمایی از زمین شناسی پزشکی ( تئوری و تجربه)لیلا مهرپرتوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
گونه های گیاهی مناطق غنی از فلزات سنگین در شمالغرب ایران: یک بررسی فلوریستیک، فیتوسوسیولوژیک و فیزیولوژیکرقیه حاجی بلندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی فنی و اقتصادی روش‌های آب‌بندی ساختگاه سد‌مخزنی چپرآبادقدرت برزگری، علی ارومیه‌ای، ایرج گلابتونچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین