مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی زمین شناسی و خواص ژئوتکنیکی ساختگاه سد ارداکمحمد غفوری - علی ارومیه ایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
اهمیت شناخت ویژگیهای ژئومکانیکی مارن درعملیات آب بندی محل سدهامحمدحسین قبادی*، محمدرضا رسولی فرحی**، غلامرضا خانلریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
نقش فشار سیال در ایجاد شکست‌های القائی چاه‌های میدان نفتی اهوازدکتر مسعود منجزی- مهندس بیژن عربلوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی عوامل موثربر دوام و شکفتگی مارنهای ساختگاه سد خیرآباد در استان خوزستانساجدالدین موسوی۱، محمد حسین قبادی۱ و مجتبی حیدری۱سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از مدل های باکس جنکینز در پیش بینی نوسانات هیدروگراف واحد آبخوان دشت شهرکردسید یحیی میرزایی، منوچهر چیت سازان، رحیم چینی پردازسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی عوامل موثر در ظهور چشمه­های ایذهمحمد رضا کشاورزی۱، نصرا.. کلانتری۲ و عزت ا.. رئیسی۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تاثیر استفاده گسترده از کودهای شیمیایی بر روی کیفیت منابع آب زیرزمینینصرت آقازادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
عوامل کنترل کننده میزان انحلال در دو چشمه کارستی ، جنوب ایرانسارا فواکهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه منشاء غلظت بالای سولفات در آب زیرزمینی جنوب غرب دشت عجبشیرعطاالله ندیری -فاطمه جعفرزاده--اصغر اصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی جایگاه آنالیز حساسیت و اطلاعات آماری در کاهش عدم قطعیت پارامترهای آبخوان دشت کـازرون به­کمک مدل ریاضی MODFLOW۲۰۰۰منصـور سالـک ، منوچهر چیت­سـازان ، محمد­جـواد عابدینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بکارگیری تکنیکهای سنجش ازدور و GIS در بررسی نقش عوامل ساختاری، لیتولوژیکی و توپوگرافی در رخنمون چشمه های تاقدیس کارستی بیرگ در استان سیستان وبلوچستانحمید کشتکار، دکتر حاجی کریمی -دکتر غلامرضا لشکری پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی هیدروژئولوژیکی آبخوان سازند سخت مس سرچشمهنوذر سامانی (استاد بخش علوم زمین)، ندا رحیم پور(دانشجوی کارشناسی ارشد)، مهرداد پسندی( دانشجوی دکتری)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد ردیابهای رنگی در بررسی خصوصیات هیدروژولوژیکی مناطق کارستیک- مطالعه موردی در منطقه کارستی گرینکیومرث قربانی*، بدیل پهلوان**، سید مهدی حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بکارگیری نسبتهای یونی و شاخص‌های اشباع در بررسی منشأ املاح منابع آب‌زیرزمینی دشت اسدآبادجعفر غیومیان، احمدرضا قاسمی، هوشنگ وفاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
رده­بندی نمونه­های هیدروشیمیایی با استفاده از روش منطق فازیمحمد حسین رحیمی، نصرالله کلانتری و عباس چرچی*سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
هیدروژئولوژی چشمه های کارستی تاقدیس سبزپوشانماندانا احمدپور، دکترعزت اله رییسی و دکتراصغراصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
شبیه ‌سازی جریان رودخانه با روش حل انتشار قیاسی (diffusion analogy) به منظور بررسی اثر یکنواخت سازی دبی بر تغذیه آبخوان مجاورمحمد حکیم نوری محمد زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ضرورتهای تفکیک FRST از LST درمطالعات چینه شناسی سکانسی، با مثالهایی از سازندهای آسماری و قمعبدالحسین امینی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
چینه شناسی سکانسی سازند قم در مقطع شوراب با نگرشی بر پارامترهای موثر در تشخیص سطوح اصلی سکانسی و سیستم ترکت‌ها در بررسیهای سطح الارضیآرامه ایمن دوست، عبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
آرشیتکتور و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول، میدانهای نفتی چهاربیشه، خویز، بینک و رگ‌سفیدمجید خزایی، حسین محمدخانی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین