مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تاریخچه تغییرات سطح آب دریا در ماسه سنگ های گلاکونیتی آلبین- سنومانین شرق کپه داغ بر اساس داده های سطح الارضی و تحت الارضیقاسمی نوقابی، مریم، موسوی حرمی، رضا، نجفی، مهدی، محبوبی، اسداسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تجزیه و تحلیل زمین ساخت شکننده و آرایش تنش های دیرینه در خاور تهرانسعادت،مهرناز۱؛علوی،سید احمد۱؛ سعیدی عبداله۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل پس لرزه های زمین لرزه ۴ اسفند ماه ۱۳۸۳ داهوئیه زرند(کرمان)مجید نعمتی-محمد رضا قیطانچی-- مرتضی طالبیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی جنوب غرب اردبیلوثیق، یوسف - فدائیان، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل حساسیت متغیرهای بحرانی فنی و اقتصادی معدن مس سونگوناحمدرضا صیادی۱، مسعود منجزی۱، مهدی وحیدی۲ و نرجس سلگی۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل ساختاری گسل مشا در گستره شمال شرق تهران ( لواسانات )ساره بحیرائی ، محمود الماسیان ، محمدرضا عباسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل هندسه و کینماتیک پایانه باختری سامانه گسلی درونه در ‌ناحیه جندق- انارکمرضیه استرابی، مجید شاه پسندزاده، علی یساقی،‌ محمدرضا قاسمی، حمیدرضا جوادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل هندسی و مورفوتکتونیکی گسل ایذه بر روی ناحیه تاقدیس کمستانمحمد سراج۱، دکتر محمد محجل۲، دکتر علی یساقی۳، لطف‌ا... آغاجری۴سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تراویتونیک : کاربرد نهشته های تراورتن در تکتونیک فعالکریم تقی پور، محمد رضا عباسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تعیین راستای ناهمسانگردی درپوسته البرز مرکزیاحمد سدیدخوی*، غلام جوان دولویی** و محمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تعیین مطلوبیّت سنگهای شیستی جهت استفاده بعنوان منابع قرضه در ریپ رپ سدهای خاکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تغییرات فیزیکو- شیمیایی در کالبد حوضه آبریز بابل روددکتر محمد تقی ساداتی پور، مهندس فرهاد عربهاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تفریق ماگمایی کم فشار ، فرایند اصلی تحول ماگمایی در سنگهای آتشفشانی منطقه شمال غرب کاشانرحیم دبیری¹، دکتر محمد رضا قربانی² رسول نصیری³، دکتر نعمت ا... رشید نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر توالی پاراژنتیکی ماسه سنگها و سنگهای آهکی سازند نیزار ( ماستریشتین زیرین ) در شمال مشهدعلی اصغر ربانی فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تفکیک فازهای تنش دیرین بر پایه تحلیل تنش دیرین در گستره کن (بخش جنوبی البرز مرکزی)سیران احمدیان – محسن الیاسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تهیه نقشه واحدهای سنگی در مقیاس۱:۲۰۰۰۰در منطقه پنجکوه دامغان، با بهره گیری ازتلفیق داده های ماهواره ای لندست و IRSپریسا پیروزفر - سیمین مهدیزاده تهرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
توزیع آمونیت ها و ارتباط آنها با تغییرات سطح تراز دریا در سازند های سرچشمه و سنگانه در حوضه کپه داغ در شمال شرق ایرانسید ناصر رئیس الساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
توسعه نرم افزاری جهت تحلیل حساسیت اقتصاد معدن در ایرانمسعود درستی - محمد کلاهدوزان - محمد نوعپرستسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
توصیف خصوصیات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی انواع مختلف دولومیت در سازند سورمه ( معادل سازند عرب ) در میدان سلمان : خلیج فارسرمحمودی، لیلا – آدابی ، محمد حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
جا به جایی و تکامل پلیوسن- کواترنری سامانه گسل درونه در قطعه تربت حیدریه- کاشمرحمید رضا جوادی، دکتر مجید شاه پسندزاده، دکتر محمدرضا قاسمی، دکتر علی یساقی، مرضیه استرابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین