مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
Salt-Potash Tectonics of Hormuz(Persian Gulf)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تعیین راستای ناهمسانگردی درپوسته البرز مرکزیاحمد سدیدخوی*، غلام جوان دولویی** و محمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی الگوی رودخانهء کارون در محدودهء شهر اهواز و ارتباط آن با زمین ساخت پویااژدری، علی- رستمی پایدار، قدرت ا...سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
برخی ساختمانهای فرعی حاصل از دگرریختی درناحیه ایرانشهر- خاش (جنوب خاور ایران)موسوی، احسانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
فروشویی شیمیایی آلومینیوم از پسماند کارخانه آلومینای جاجرمیوسف قربانی ، منوچهر اولیازاده، احمد رضا شاهوردی، علی قربانییوسف قربانی ، منوچهر اولیازاده، احمد رضا شاهوردی، علی قربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی عوامل موثر بر تشکیل ناودیس خوابیده موجود در پیشانی تاقدیس سلطان )زاگرس(عباس افلاطونیان -علی یساقی -عبدالحسین احمدنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
میکرو استراتیگرافی و مطالعه میکروفاسیس نهشته های کرتاسه زیرین در جنوب دامغانابوالقاسم اسمعیلی قیوم آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
میکرو استراتیگرافی و مطالعه میکروفاسیس نهشته های کرتاسه زیرین در جنوب دامغان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
عنوان: مقایسه ردیف های سنگی و زیستی آلبین – سنومانین در دو حوضه کپه‌داغ و ایران مرکزیشویان مهدوی فر**، سید علی آقانباتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
دلایل هدرروی واسطه سنگین در کارخانه میانی زغال شویی زرندمجتبی عسکری، مجتبی بهاالدینی، صمد بنیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Rosita به سن کرتاسه بالائی در دامنه های شمالی البرز مرکزیآنا یاری نژاد مهدی نوروزیحسین پرتو آذر بهروز درویش زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
پرعیارسازی باطله های کارخانه فرآوری دندیفیروز اسماعیلی ، رضا دهقان، محمد نوع پرست، محمد کلاهدوزانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه فسیل های مهره داران سازند مراغهدکتر زین العابدین پور ابریشمی ( سخنران )، امیر حسین کوکبی نژاد غلام رضا زارع، وامید دبیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
استحصال زغال از باطله فلوتاسیون کارخانه زغالشویی البرز شرقی به روش آگلومراسیون روغنیمحمود عبدالهی۱، احمد خدادادی دربان۲ و رضا آرام۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
گزارش مقدماتی اولین ردپای تتراپود دونین پسین از آسیاهوشنگ دشتبان – مهین محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بیواستراتیگرافی رسوبات مرز پرمین _ تریاسیک در برش واقع در شمال باختری ایرانلیلا عربیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
یک جنس جدید از اسفنو‌فیلال‌های رتین ایرانفاطمه واعظ‌جوادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ویژگی های زیست چینه ای سازند آیتامیر بر مبنای نانو پلانکتون های آهکی در برش شورآب(رشته کوه کپه داغ)دکتر فاطمه هادوی - هدی موسی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
شواهد جدید چینه شناسی در باره رویداد سیمرین میانی در ایرانمحمود رضا مجیدی فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه نانوفسیلها و نانوبیواستراتیگرافی سازند گورپی واقع در ناحیه زاگرس چین خوردهسعیده سنماری , دکتر هادوی, دکتر خسرو تهرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین